Naujienų prenumerata

Intranetas

Tavo erdvė

Darbo laikas:

Pirmadienis - penktadienis

16.00 val.-20.00 val.


Kontaktai:

kretingos.erdve@gmail.com

FB: Tavo Erdvė

Nuotolinis mokymas

ELEKTRONINIS DIENYNAS

INFORMACIJA

Informuojame, kad naujausia informacija apie Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius veiklą yra skelbiama tik Kretingos rajono švietimo centro tinklalapio (http://www.kretingosrsc.lt) skiltyje Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius. Senasis tinklalapis nebebus atnaujinamas.

Informacija

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir Kretingos pedagoginė psichologinė tarnyba nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reorganizuojamos jungimo būdu prijungiant jas prie biudžetinės įstaigos Pedagogų švietimo centro. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga - Pedagogų švietimo centras, kurios pavadinimas po reorganizavimo bus Kretingos rajono švietimo centras. Įstaigos internetinė sve... skaityti plačiau

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir Kretingos pedagoginė psichologinė tarnyba nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reorganizuojamos jungimo būdu prijungiant jas prie biudžetinės įstaigos Pedagogų švietimo centro. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga - Pedagogų švietimo centras, kurios pavadinimas po reorganizavimo bus Kretingos rajono švietimo centras. Įstaigos internetinė svetainė http://www.psckretingos.lt.

baigti

Dėl įstaigų reorganizacijos

1. Reorganizuojami juridiniai asmenys:

1.1. Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau - Pedagoginė psichologinė tarnyba):

1.1.1. teisinė forma - biudžetinė įstaiga;

1.1.2. buveinė - J. Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga;

1.1.3. kodas - 164581875;

1.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Pedagoginę psichologinę tarnybą - Lietuvos Respublikos j... skaityti plačiau

1. Reorganizuojami juridiniai asmenys:

1.1. Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau - Pedagoginė psichologinė tarnyba):

1.1.1. teisinė forma - biudžetinė įstaiga;

1.1.2. buveinė - J. Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga;

1.1.3. kodas - 164581875;

1.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Pedagoginę psichologinę tarnybą - Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

1.2. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (toliau - Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras:

1.2.1. teisinė forma - biudžetinė įstaiga;

1.2.2. buveinė - J. Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga;

1.2.3. kodas - 190284672;

1.2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą - Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.


2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo:

2.1. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras (toliau - Pedagogų švietimo centras);

2.2. teisinė forma - biudžetinė įstaiga;

2.3. buveinė - J. Pabrėžos g. 8, LT 97129 Kretinga;

2.4. kodas - 195175933;

2.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Pedagogų švietimo centrą - Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.


3. Reorganizavimo būdas - biudžetinės įstaigos Pedagoginė psichologinė tarnyba ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras reorganizuojamos jungimo būdu, prijungiant jas prie biudžetinės įstaigos Pedagogų švietimo centro.


4. Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos - Pedagoginė psichologinė tarnyba ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.


5. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga - Pedagogų švietimo centras, kurios pavadinimas po reorganizavimo bus Kretingos rajono švietimo centras.


6. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Švietimo centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Kretingos rajono savivaldybės taryba.


7. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro teisės ir pareigos, kurios nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo Švietimo centrui.


8. Reorganizuotos biudžetinės įstaigos - Pedagoginė psichologinė tarnyba ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras baigia veiklą nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos


Su reorganizavimo sąlygų aprašu, nuostatu projektu ir reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis bus galima susipažinti: www.kretingasjmc.lt


Susiję dokumentai:

baigti

2016-2017 m. m. pusmečių trukmė ir atostogų datos

Pusmečių trukmė 2016-2017 m. m.:


Pirmas pusmetis: 2016 m. rugsėjo 1d. – 2017 m. sausio 20 d.

Antras pusmetis: 2016 m. sausio 23 d. – 2017 m. birželio 3d. (išskyrus 4G kl. – 2016 m. gegužės 25 d.)


Atostogos 2016-2017 m. m.:

Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
Žiemos 2017-02-17
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14
Pavasario (Velykų) 4G 2017-04-10 2017-04-18*
Vasaros: 7–10 kl.ir 3G kl. 2017-06-05 2017-08-31**


Pastabos:

* 4G kl. mokiniams atostogų diena 2016-2017 m. m., per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 2017-04-18 d.;

** 10 kl. mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Mūsų sveikata – ateities garantas“

2016 m. rugsėjo mėnesį Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje startavo tarptautinis daugiašalės mokyklų partnerystės Erasmus+ projektas „Mūsų sveikata – ateities garantas“. Projektą koordinuoja Centro direktorės pavaduotoja neformaliajam švietimui Aurelija Jedenkienė. Svarbiausias projekto tikslas – tobulinti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, susi... skaityti plačiau

2016 m. rugsėjo mėnesį Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje startavo tarptautinis daugiašalės mokyklų partnerystės Erasmus+ projektas „Mūsų sveikata – ateities garantas“. Projektą koordinuoja Centro direktorės pavaduotoja neformaliajam švietimui Aurelija Jedenkienė. Svarbiausias projekto tikslas – tobulinti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, susijusius su mitybos įpročiais ir fiziniu aktyvumu, užmegzti partnerystės ryšius tarp mokyklų bei pasidalinti gerąja patirtimi. Taip pat projektu siekiama aktyvinti sportines veiklas kaip strategiją būti sveikiems, remti socialinę įtrauktį ir diskriminacijos prevenciją, skatinti šiuolaikinių užsienio kalbų mokymąsi, plėtoti mokinių ir mokytojų žinias apie Europos šalių kultūrų įvairovę bei gerinti mokinių sportinius ir socialinius įgūdžius. Tarptautinio projekto koordinatorė yra Lietuva. Projekte dalyvauja atstovai iš Rumunijos, Ispanijos, Turkijos ir Italijos. Tarptautinis Erasmus+ projektas „Mūsų sveikata – ateities garantas“ yra antras tarptautinis projektas. Pirmasis tarptautinis projektas Comenius „Įsivaizduok mano šalį! – Europos šalių kultūrinės savimonės plėtojimas“ įgyvendintas tuometiniame Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre.

Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus bendruomenė, aktyviai įsitraukusi į projekto veiklas, tikisi užmegzti ir palaikyti ryšius su partneriais iš užsienio šalių, taip pat pasisemti patirties iš šalių partnerių mokyklų, skleisti žinias apie savo šalį, kaupti informaciją apie užsienio valstybes. Gruodžio mėnesį Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo skyriaus bendruomenė laukia atvykstančių svečių iš visų užsienio šalių.

Projekto šalių atstovai bendrauja per programą „Asana“, per kurią pateikia informaciją apie įvykdytas ir numatomas vykdyti projekto veiklas. Jaunimo klasių mokiniai šiuo metu kuria projekto logotipą, kurį pristatys šalims partnerėms per programą „Asana“. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo skyriuje įkurtas projekto Erasmus + kampelis, kuriame pateikta informacija apie projekto tikslus, numatytas įgyvendinti veiklas bei artimiausius susitikimus.

Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus bendruomenė sieks, kad projekto partneriai, atvykę į Lietuvą, nors maža dalimi prisiliestų prie Lietuvos kultūros ir suprastų, kad kiekvienos šalies kultūra yra unikali, išskirtinė, todėl ją įdomu ir verta pažinti.


Informaciją pateikė mokytoja Eglė Bugenytė

2016-11-08

baigti

Atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ – stalo teniso varžybos

2016 m. spalio 28 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko individualios stalo teniso varžybos. Varžybose dalyvavo ir savo jėgas išbandė jaunuoliai, kuriems stalo tenisas – įdomiausias laisvalaikio žaidimas. Varžybos buvo įdomios ir intriguojančios iki pat pabaigos. Pasibaigus varžyboms, galutinės žaidėjų vietos pasiskirstė taip: buvęs Centro mokinys Aurimas Večerskis užėmė pirmąją vietą, ... skaityti plačiau

2016 m. spalio 28 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko individualios stalo teniso varžybos. Varžybose dalyvavo ir savo jėgas išbandė jaunuoliai, kuriems stalo tenisas – įdomiausias laisvalaikio žaidimas. Varžybos buvo įdomios ir intriguojančios iki pat pabaigos. Pasibaigus varžyboms, galutinės žaidėjų vietos pasiskirstė taip: buvęs Centro mokinys Aurimas Večerskis užėmė pirmąją vietą, Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 10 jaunimo klasės mokinys Deividas Drungilas užėmė antrąją vietą, 10 jaunimo klasės mokinys Rytis Svirnelis – trečiąją, Benas Svirnelis – ketvirtąją vietą. Varžybų nugalėtojai apdovanoti „saldžiais“ prizais.

Kretingos miesto jaunimas noriai lankosi atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ ir patys organizuoja įvairias varžybas pagal savo pomėgius.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

2016-10-28

baigti

Išvyka į Šaltojo karo muziejų

2016 m. spalio 27 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus mokiniai, lydimi Klaipėdos apskrities VPK Kretingos r. PK pareigūnės ir klasių auklėtojų Rasos Gadeikytės bei Lijanos Galdikienės, apsilankė Plokščių kaime esančiame Šaltojo karo muziejuje.

Ekskursijos metu gidė papasakojo mokiniams apie penkiasdešimt metų trukusį Šaltąjį karą, kalbėjo api... skaityti plačiau

2016 m. spalio 27 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus mokiniai, lydimi Klaipėdos apskrities VPK Kretingos r. PK pareigūnės ir klasių auklėtojų Rasos Gadeikytės bei Lijanos Galdikienės, apsilankė Plokščių kaime esančiame Šaltojo karo muziejuje.

Ekskursijos metu gidė papasakojo mokiniams apie penkiasdešimt metų trukusį Šaltąjį karą, kalbėjo apie jo įtaką Europos ir Lietuvos istorijai, pabrėžė branduolinės ginkluotės keliamą grėsmę žmonijai. Centro mokiniams buvo parodyta unikali vaizdinė ir grafinė medžiaga apie visiškai slaptą sovietų branduolinės ginkluotės organizavimą bei jos veikimo principus. Ekskursijos metu mokiniai domėjosi demonstruojamų kovinių raketų ir kitais Šaltojo karo ginkluotės pavyzdžių maketais, autentiška to meto įranga bei ginklais.

Iš ekskursijos Centro mokiniai grįžo pilni įspūdžių, papildę turimas žinias apie Šaltąjį karą.


Informaciją pateikė mokytoja Rasa Gadeikytė

2016-10-28

baigti

Jaunimo klasių mokiniams – prevencinė pamoka

2016 m. spalio 26 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 9 - 10 jaunimo klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, kurią vedė Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Kretingos probacijos skyriaus specialistė Živilė Budginienė. Pamokos tikslas - mažinti Centro mokinių nusikalstamumą ir užkirsti kelią galimiems teisės pažeidimams, priminti mokiniams apie turiningo laisvalaikio pr... skaityti plačiau

2016 m. spalio 26 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 9 - 10 jaunimo klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, kurią vedė Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Kretingos probacijos skyriaus specialistė Živilė Budginienė. Pamokos tikslas - mažinti Centro mokinių nusikalstamumą ir užkirsti kelią galimiems teisės pažeidimams, priminti mokiniams apie turiningo laisvalaikio praleidimo būdus. Pamokoje buvo diskutuota apie vaikų daromus nusikaltimus, kalbėta apie jų atsakomybę už padarytus nusikaltimus, aptarti netinkamo mokinių elgesio pavyzdžiai. Jaunimo klasių mokiniai, bendraudami su pareigūne, suvokė, kad būtina turiningai leisti laisvalaikį po pamokų, nes turiningas ir įdomus laisvalaikio praleidimas skatina tobulėti ir sudaro sąlygas nepažeidinėti įstatymų.

Pamoka, skirta mokinių nusikalstamumo prevencijai mažinti, buvo įdomi ir naudinga jaunimo klasių mokiniams.


Informacija pateikė mokytoja Lijana Galdikienė

2016-10-26

baigti

Netradicinio ugdymo diena „Apie Kretingą įvairiomis kalbomis“

2016 m. spalio 13 d. jaunimo klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienoje „Apie Kretingą įvairiomis kalbomis“. Netradicinio ugdymo dienos tikslas - aptarti su mokiniais poetų, rašiusių žemaitiškai apie Žemaitiją ir Kretingą, kūrybą, pristatyti Kretingos lankytinas vietas, ugdyti meilę gimtajam kraštui ir gimtajai tarmei bei skatinti mokinius domėtis gimtojo krašto kultūra bei istori... skaityti plačiau

2016 m. spalio 13 d. jaunimo klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienoje „Apie Kretingą įvairiomis kalbomis“. Netradicinio ugdymo dienos tikslas - aptarti su mokiniais poetų, rašiusių žemaitiškai apie Žemaitiją ir Kretingą, kūrybą, pristatyti Kretingos lankytinas vietas, ugdyti meilę gimtajam kraštui ir gimtajai tarmei bei skatinti mokinius domėtis gimtojo krašto kultūra bei istorija. Netradicinio ugdymo dieną pradėjo lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė. Mokytoja pristatė mokiniams poetus, kurie rašė žemaitiškai apie Žemaitiją ir Kretingą. Mokiniai klausėsi poeto iš Darbėnų miestelio Algirdo Kazragio žemaitiško eilėraščio „Pjaun be peilė,dor be ilas“ ir prisiminė, kokia graži ir skambi yra jų gimtoji žemaičių tarmė, suprato, kad ją reikia saugoti ir branginti. Buvo prisiminti didieji žemaičiai Martynas Mažvydas, Simonas Daukantas, Motiejus Valančius, Žemaitė, Maironis, aptarta jų kūrybos įtaka Lietuvos kultūrai. Mokiniams patiko poetės Nijolės Rimkienės eilėraščiai, parašyti žemaitiškai. Eilėraščių mokiniai turėjo klausytis atidžiai, nes jiems buvo skirta užduotis: parašyti palinkėjimą Kretingai. Gimtajam miestui mokiniai linkėjo išlikti žaliam, gražiam ir neprarasti gyventojų.

Geografijos mokytoja Dalia Stirblienė pratęsė pasakojimą apie Žemaitiją ir Kretingą žemaitiškai. Išklausę pasakojimo, mokiniai dalyvavo mini viktorinoje ir turėjo atsakinėti į klausimus iš trijų temų: etnografijos, gamtos ir kalbos. Jaunimo klasių mokiniai minė mįsles, aiškino, kaip suprato lietuvių liaudies patarles.

Rusų kalbos mokytoja Edita Bugenienė gražia ir skambia rusų kalba pakvietė pasivaikščioti po Kretingą ir aplankyti įdomiausias Kretingos vietas. Jaunimo klasių mokiniai kartu su mokytoja diskutavo, kodėl myli Kretingą, ką jie pasiūlytų aplankyti svečiui, atvykusiam į Kretingą iš užsienio.

Anglų kalbos mokytoja Eglė Bugenytė pasiūlė mokiniams pažaisti žaidimą anglų kalba „Išmok žodį“. Mokiniai traukė korteles su angliškais žodžiais. Žodžiai buvo parinkti taip, kad mokiniai įsimintų ir išmoktų kuo daugiau žodžių, susijusių su Kretinga. Per nurodytą laiką visiems reikėjo įsiminti kuo daugiau angliškų žodžių ir juos pasakyti.

Netradicinio ugdymo dienos metu apie Žemaitiją ir Kretingą kalbėta žemaitiškai, rusiškai ir angliškai. Mokytojos priminė mokiniams kad bendrinė kalba yra didelis turtas, tačiau negalima užmiršti ir gimtosios tarmės, nereikia bijoti ir gėdytis ja kalbėti.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

2016-10-21

baigti

Kretingos rajono švietimo centre lankėsi Jaunimo reikalų departamento konsultantė

2016 m. spalio 6 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje lankėsi Jaunimo reikalų departamento konsultantė Rita Škriadaitė. Konsultantė pravedė konsultaciją atviros jaunimo erdvės „Tavo erdvė“ darbuotojai Silvijai Padroštytei ir mokytojoms, kurios šiuo metu dirba atviroje jaunimo erdvėje su nemotyvuotu jaunimu, turinčių mažiau galimybių ir patiriančių s... skaityti plačiau

2016 m. spalio 6 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje lankėsi Jaunimo reikalų departamento konsultantė Rita Škriadaitė. Konsultantė pravedė konsultaciją atviros jaunimo erdvės „Tavo erdvė“ darbuotojai Silvijai Padroštytei ir mokytojoms, kurios šiuo metu dirba atviroje jaunimo erdvėje su nemotyvuotu jaunimu, turinčių mažiau galimybių ir patiriančių socialinę atskirtį. Konsultacijos tikslas - pasigilinti į problemines darbo situacijas ir aptarti jų sprendimo būdus.

Konsultacijoje buvo analizuojamos jaunuolių atsakomybės veiklose skatinimo bei jaunų žmonių poreikių ir siekių temos. Specialistė, puikiai išmananti atvirą socialinį darbą ir darbą komandoje bei organizacijoje, turinti ilgametę patirtį šiose srityje, kartu su konsultacijos dalyvėmis gilinosi į darbo su nemotyvuotu jaunimu problemas. Refleksijos metu buvo apmąstyti daugumos konsultacijos metu iškeltų problemų sprendimų būdai. JRD konsultantė Rita Škriadaitė patarė darbuotojoms, kaip elgtis konkrečiose konfliktinėse situacijose, taip pat aptarė, kaip galima patobulinti darbo su „sunkiu“ jaunimu kokybę.


Informaciją pateikė atviros jaunimo erdvės „Tavo erdvė“ darbuotoja Silvija Padroštytė

2016-10-07

baigti

Netradicinio ugdymo diena Sporto mokykloje

Jau tradicija tapo Centre jaunimo klasių mokiniams organizuoti netradicinio ugdymo dienas. Šios dienos – puiki alternatyva tradiciniam ugdymui, kuris vyksta klasėse, kuriose jaunimo klasių mokiniams kartais taip sunku būna sėdėti. Rugsėjo 29 dieną jaunimo klasių mokiniams buvo organizuota netradicinio ugdymo diena Kretingos sporto mokykloje. Visas dienos veiklas organizavo kūno kultūros mokytojas Arūnas Dievinas. Judr... skaityti plačiau

Jau tradicija tapo Centre jaunimo klasių mokiniams organizuoti netradicinio ugdymo dienas. Šios dienos – puiki alternatyva tradiciniam ugdymui, kuris vyksta klasėse, kuriose jaunimo klasių mokiniams kartais taip sunku būna sėdėti. Rugsėjo 29 dieną jaunimo klasių mokiniams buvo organizuota netradicinio ugdymo diena Kretingos sporto mokykloje. Visas dienos veiklas organizavo kūno kultūros mokytojas Arūnas Dievinas. Judrūs jaunimo klasių mokiniai sporto salėje noriai ir draugiškai įsitraukė į įvairias mokytojo pasiūlytas sporto rungtis. Aktyviausi buvo 9 j klasės mokiniai Nerijus Vaičekauskas ir Regimantas Butkus. Nuo 9 j klasės mokinių neatsiliko 10 j klasės mokiniai Erika Daukšaitė, Bagdonaitė Aušrinė ir Deividas Drungilas. Visi mokiniai, dalyvavę rungtyse, buvo apdovanoti medaliais ir „saldžiais“ prizais. Ši netradicinio ugdymo diena – pirmoji, bet tikrai ne paskutinė šiais mokslo metais.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

2016-10-07

baigti

Paminėta Europos kalbų diena

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena, kurią švenčia visa Europa. Europos kalbų diena siekiama parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš didžiausių Europos vertybių, norima atskleisti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų.

Spalio 4 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje buvo minima Europos kalbų diena. Rusų kalbos mokyto... skaityti plačiau

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena, kurią švenčia visa Europa. Europos kalbų diena siekiama parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš didžiausių Europos vertybių, norima atskleisti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų.

Spalio 4 d. Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje buvo minima Europos kalbų diena. Rusų kalbos mokytoja Edita Bugenienė, anglų kalbos mokytoja Eglė Bugenytė ir lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė pakvietė suaugusiųjų klasių mokinius į integruotą pamoką – renginį, skirtą paminėti Europos kalbų dienai. Šios pamokos – renginio tikslas - puoselėti atvirumą bei toleranciją kalbų įvairovei, pabrėžti jų reikalingumą ir naudą žmogui šiuolaikiniame daugiakalbiame pasaulyje.

Jau tradicija tapusi pamoka - renginys kaip ir kasmet sulaukė suaugusiųjų klasių mokinių susidomėjimo.

Lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė pamokos pradžioje pristatė mokiniams lietuvių kalbos įdomybes, kalbėjo apie lietuvių kalbos kilmę ir raidą. Mokytoja teigė: „Kalba – nesusipratimų šaltinis. Tačiau vargu, ar be jos apsieitų nors vienas iš mūsų. Kalba neabejotinai yra vienas iš svarbiausių žmogaus gebėjimų, ji mums padeda bendrauti, reikšti mintis, džiaugtis knygų, kino ar muzikos teikiamais malonumais“.

Pamokos metu mokiniai taip pat išklausė įdomaus pasakojimo apie Angliją, apie kurią anglų kalba papasakojo mokytoja Eglė Bugenytė.

Integruotą pamoką, skirtą Europos kalbų dienai paminėti, užbaigė rusų kalbos mokytoja Edita Bugenienė. Mokytoja pristatė mokiniams Rusiją, kalbėjo apie garsų rusų poetą Aleksandrą Puškiną. Mokiniai skaitė ištraukas rusų kalba iš šio poeto poemos „Ruslanas ir Liudmila“. Mokytoja pasidžiaugė, kad Centre mokiniai turi galimybę išmokti ir prancūzų bei vokiečių kalbas ir paragino mokinius mokytis ne tik lietuvių kalbos, bet ir užsienio kalbų, nes kalbų mokymasis praturtina gyvenimą ir suteikia jam naujų idėjų.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

2016–10-07

baigti

Jaunimo klasių mokinių išvyka į motyvacijos konferenciją „NO LIMITS”

2016 m. rugsėjo 30 d. 9 j ir 10 j klasių mokiniai vyko į Kauną ir dalyvavo didžiausioje motyvacijos konferencijoje Lietuvoje „NO LIMITS”. Išvykos tikslas - mokinių motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimas. Konferencijos metu mokiniai išklausė įdomių ir naudingų įvairių pranešėjų pranešimų apie asmenines vertybes ir sėkmę, sėkmingos karjeros ypatumus, apie tai, kaip silpnąsias sa... skaityti plačiau

2016 m. rugsėjo 30 d. 9 j ir 10 j klasių mokiniai vyko į Kauną ir dalyvavo didžiausioje motyvacijos konferencijoje Lietuvoje „NO LIMITS”. Išvykos tikslas - mokinių motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimas. Konferencijos metu mokiniai išklausė įdomių ir naudingų įvairių pranešėjų pranešimų apie asmenines vertybes ir sėkmę, sėkmingos karjeros ypatumus, apie tai, kaip silpnąsias savo asmenybės puses paversti stiprybėmis. Mokiniai turėjo galimybę išgirsti ir pamatyti gyvai pagrindinį pranešėją - 33 metų australą Niką Vujičičių bei sužinoti atsakymus į klausimus: kaip įveikti net didžiausius sunkumus, kaip pakeisti požiūrį į gyvenimą bei labiau juo mėgautis, kaip rasti įkvėpimo kasdieniuose darbuose, kaip pasitikėti savimi ir pasiekti gyvenime didesnės laimės ir sėkmės. Nikas nuo gimimo neturi nei rankų, nei kojų, tačiau tai jo nesustabdė įrodyti sau ir kitiems, jog mėgautis gyvenimu galime ir turime kiekvienas. Įveikęs milžiniškus sunkumus, jis baigė net 2 aukštuosius, sukūrė nuostabią šeimą, kartu su žmona augina du vaikus, o laisvalaikiu plaukioja banglente, šokinėja su parašiutu, nardo ir džiaugiasi kiekviena diena. Sulaukęs 19 metų, Nikas pradėjo sakyti motyvacines kalbas ir netrukus sulaukė didelio populiarumo. 2015 m. jis įkūrė nevyriausybinę organizaciją „Gyvenimas be galūnių“, o dar po dviejų metų - motyvacinių kalbų įmonę. Nikas Vujičičius sakė: „Turiu tikslą pasidalyti su kitais savo patirtimi. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę susitikti ir su Lietuvos žmonėmis“.

Jaunimo klasių mokiniai susidomėję klausėsi Niko pasakojimo apie tai, kokias patyčias jam teko patirti mokykloje. Pranešėjas teigė, kad reikia daug kalbėti apie patyčių problemą mokykloje, nes nemažai mokinių jaučia beviltiškumą būtent dėl patiriamų patyčių. „Nereikia bijoti prašyti pagalbos, nes mes esame vieni kitiems reikalingi“, - sakė Nikas. Nikas pasakojo, kad būdamas aštuonerių metų galvojo apie savižudybę. Sulaukęs dešimties tai beveik padarė. Nuo šio žingsnio jį sulaikė didelė meilė tėvams.

Didžiausia motyvacijos konferencija „NO LIMITS“ - nepamirštamų įspūdžių kupinas renginys, kuris suteikė jaunimo klasių mokiniams įkvėpimo bei motyvacijos siekti naujų pergalių gyvenime ir su šypsena įveikti visus gyvenimo sunkumus.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

2016–10-07

baigti

Kviečiame mokytis

Primename, kad Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vakarinis traukinys 2016 m. rugsėjo 1 d. pajudės... Džiaugsis tie, kurie suspėjo į jį įlipti, kurie suprato, kad mokytis niekada nevėlu.

... skaityti plačiau

Primename, kad Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vakarinis traukinys 2016 m. rugsėjo 1 d. pajudės... Džiaugsis tie, kurie suspėjo į jį įlipti, kurie suprato, kad mokytis niekada nevėlu.

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras priima suaugusiuosius  mokytis į 5-10, 11-12 (3-4 gimnazijos) klases.  Į 7, 8, 9, 10 jaunimo klases priimami asmenys nuo 12 metų.

Centre galima rinktis įvairias mokymosi formas bei būdus:

 • kasdienį mokymąsi (mokomasi vakarais);
 •  neakivaizdinį mokymąsi (mokomasi du kartus per savaitę);
 • nuotolinį mokymąsi (Į nuotolines klases priimami mokytis visos šalies suaugusieji. Pamokos ir atsiskaitymai vyksta nuotoliniu būdu);
 • turintys brandos atestatą asmenys gali pagilinti vieno ar kelių dalykų žinias.

 

Susidomėjote? Kreipkitės į Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą iki rugpjūčio 31 d. Mus rasite:

J.Pabrėžos g. 8, Kretinga

tel.8 674 13639

El.p. rastine@kretingasjmc.lt

Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija;
 • asmenys, kurių pavardė nesutampa su pavarde nurodyta išsilavinimo dokumente, pateikia pavardės keitimo dokumento kopiją;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
 • pageidaujantis tęsti mokymąsi - mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje klasėje;
 • užsienyje mokęsi asmenys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimami bendra tvarka, o neturintiems mokymosi pasiekimų dokumento - Centrui įvertinus jo mokymosi pasiekimus;
 • nepilnamečiai mokiniai pateikia sveikatos pažymėjimą.
baigti

Mokytojų papildomų darbų konsultacijų ir atsiskaitymo grafikas

Jaunimo socialinę atskirtį kaimo vietovėse išspręsti gali mobilūs jaunimo darbuotojai

Padėti išspręsti nuo miestų nutolusiose vietovėse gyvenančio jaunimo problemas gali į kaimus ir miestelius periodiškai vykstantys jaunimo darbuotojai. Tokį būdą, padėti regionų jaunimui, siūlo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) atstovai. Savo siūlymus JRD grindžia ir tarptautine patirtimi.

Šių metų birželio 28-30 dienomis vyko mokym... skaityti plačiau

Padėti išspręsti nuo miestų nutolusiose vietovėse gyvenančio jaunimo problemas gali į kaimus ir miestelius periodiškai vykstantys jaunimo darbuotojai. Tokį būdą, padėti regionų jaunimui, siūlo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) atstovai. Savo siūlymus JRD grindžia ir tarptautine patirtimi.

Šių metų birželio 28-30 dienomis vyko mokymų seminaras „Mobilaus darbo su jaunimu paslaugų teikimas savivaldybėse II“. Mobilaus darbo su jaunimu principų mokėsi savivaldybių ir įstaigų specialistai iš visos Lietuvos. Šiuose mokymuose dalyvavo ir Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Diana Garjonienė bei Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro socialinė pedagogė, vietos JGI koordinatorė Dainora Kalniškienė.

Seminaro metu patirtimi dalinosi Telšių rajono savivaldybėje penkis metus mobilaus darbo su jaunimu paslaugas teikianti Telšių jaunimo centro komanda. Pasak Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Zenaidos Pikiotienės - „Esant ribotoms susisiekimo galimybėms, mažėja socialinių ir laisvalaikio paslaugų prieinamumas kaimo vietovėse gyvenančiam jaunimui. Dėl šios priežasties regionuose nuolat didėja socialinė atskirtis. Mobilaus darbo su jaunimu metodas padeda pasiekti kaimuose ar mažuose miesteliuose gyvenantį jaunimą, kuris turi mažiau laisvalaikio praleidimo galimybių, nei miestuose gyvenantys bendraamžiai. Naudojant šią priemonę galima lankyti atokiausias savivaldybės gyvenvietes ir užtikrinti socialinių paslaugų paskirstymo vientisumą“.

JRD direktoriaus Vydūno Trapinsko teigimu: „Mobilūs jaunimo darbuotojai - tai sprendimas, padedantis optimizuoti lėšas, nes teikiant mobilias paslaugas nekiltų poreikis steigti naujų jaunimo centrų ar erdvių ir visu etatu įdarbinti jaunimo darbuotojų rajono gyvenvietėse ir didžiuosiuose kaimuose. Būtų išnaudojamos turimos bendruomenių, daugiafunkcių centrų ar kitos viešosios paskirties patalpos. Ekspertai, kalbėdami apie šio metodo efektyvumą, pažymi, kad laiku suteiktos pagalbos jauniems žmonėms ir prevencinės veiklos kaštai dažniausiai yra gerokai mažesni nei sprendžiant problemą tuomet, kai jaunuolis jau yra įklimpęs į narkotikų ar nusikalstamumo liūną”.

„Tyrimai rodo, kad jaunimo darbuotojui išgelbėjus bent vieną jauną žmogų nuo iškritimo iš mokyklos, visuomenė sutaupytų daugiau pinigų, nei buvo investuota į jaunimo darbuotoją, o mobilų darbą vykdant sistemingai ir teikiant pagalbą dideliam skaičiui jaunuolių, nauda taptų akivaizdi. Todėl investicijos į jaunimo darbuotojus ilgalaikėje perspektyvoje neabejotinai atsiperka“, – sako Vestfold Aukštosios mokyklos dėstytojas, darbo su jaunimu ekspertas ir seminaro apie mobilų darbą vedėjas norvegas Pal Isdahl Solberg.

P. I. Solberg teigimu, Norvegija ir Lietuva seniai bendradarbiauja darbo su jaunimu srityje. Jis pažymi, kad bendradarbiavimas yra naudingas abiem pusėms, ir kad Lietuva gali ne tik perimti gerąją mobilaus darbo su jaunimu patirtį iš Norvegijos, bet ir pati ateityje tapti pavyzdžiu kitoms Europos valstybėms.

Mobilaus darbo su jaunimu programa jau buvo išbandyta ir pasiteisino Skuode, Telšiuose bei Rietave. Lietuvoje mobilus darbas su jaunimu yra vystomas perimant gerąją patirtį iš Vokietijos, Norvegijos ir kitų ES šalių.

JRD tvirtinimu, vykdomas mobilus darbas su jaunimu skatintų jaunimo užimtumą regionuose. Pažymima, kad jaunimo darbuotojai dirbtų su socialinę atskirtį patiriančiais, iš švietimo sistemos iškritusiais, elgesio problemų turinčiais jaunais asmenimis ir jų grupėmis.

Mobilus darbas su jaunimu - tai kokybiška socialinė ir laisvalaikio užimtumo paslauga. Jaunimo darbuotojai orientuojasi ne į kiekybę, bet į užmegztų santykių su jaunu žmogumi kokybę. Tamprus santykis su jaunuoliais leidžia pasiekti kur kas aukštesnių rezultatų. Jaunimo darbuotojai padeda jaunuoliams atrasti savo stiprybes ir kurti asmeninės ateities vizijas, spręsti iššūkius ir problemas, kylančias artimoje aplinkoje, ne vertina jų, o stengiasi suprasti. Jaunimo darbuotojai atstovauja jauno žmogaus interesus ir tarpininkauja institucijose, bei skatinta bendradarbiavimą tarp įvairių įstaigų ir organizacijų. Mobilus darbas su jaunimu gali būti finansuojamas naudojant savivaldybių lėšas, kita galimybė – projektinis finansavimas ar socialinių paslaugų įsigijimas iš bendruomenių.


Vietos JGI koordinatorė Dainora Kalniškienė

2016-07-05

baigti

Atviros jaunimo erdvės „Tavo erdvė“ lankytojai rūpinosi bešeimininkėmis katėmis

2016 m. gegužės 23 d. neabejingi gyvūnų gerovei atviros jaunimo erdvės ,,Tavo erdvė“ lankytojai su jaunimo darbuotoja dalyvavo mini žygyje ,,Kačių šėryklų lankymas“. Žygio metu jaunuoliai lankė Kretingos mieste įrengtas benamių kačių šėryklas, papildė maisto ir vandens atsargas jose. Žygio dalyviai nustebo sužinoję, kad tokias kačių šėrimo vietas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Gyvū... skaityti plačiau

2016 m. gegužės 23 d. neabejingi gyvūnų gerovei atviros jaunimo erdvės ,,Tavo erdvė“ lankytojai su jaunimo darbuotoja dalyvavo mini žygyje ,,Kačių šėryklų lankymas“. Žygio metu jaunuoliai lankė Kretingos mieste įrengtas benamių kačių šėryklas, papildė maisto ir vandens atsargas jose. Žygio dalyviai nustebo sužinoję, kad tokias kačių šėrimo vietas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas bei kiti tarptautiniai teisės aktai. Vaikinai nuoširdžiai susidomėję diskutavo su jaunimo darbuotoja atsakingo elgesio gyvūnų atžvilgiu tema ir suplanavo apsilankymą gyvūnų prieglaudoje.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2016-05-24

baigti

Netradicinio ugdymo diena su baikerių klubu

Gegužės 19 dieną jaunimo klasių mokiniams ekonomikos mokytojos Rasos Gadeikytės iniciatyva organizuota netradicinio ugdymo diena. Visas dienos veiklas organizavo pasaulinio lygio baikerių klubas Legacy Vets MC Baltic States. Legacy (liet. Palikimas) Vest MC Broliai – asmenys, esantys aktyvioje karinėje tarnyboje arba garbingai atlikę  karinę tarnybą Veteranai po 1975 m. spalio mėn. Visame pasaulyje yra 8-9 tūkst. &scaron... skaityti plačiau

Gegužės 19 dieną jaunimo klasių mokiniams ekonomikos mokytojos Rasos Gadeikytės iniciatyva organizuota netradicinio ugdymo diena. Visas dienos veiklas organizavo pasaulinio lygio baikerių klubas Legacy Vets MC Baltic States. Legacy (liet. Palikimas) Vest MC Broliai – asmenys, esantys aktyvioje karinėje tarnyboje arba garbingai atlikę  karinę tarnybą Veteranai po 1975 m. spalio mėn. Visame pasaulyje yra 8-9 tūkst. šio klubo narių. Rytų Europoje, Lietuvoje – apie 50 narių.

Jaunimo klasių mokiniai lankėsi baikerių klubhauze, įsikūrusiame Klaipėdoje, Danės upės pakrantėje. Baikeriai pristatė oficialų Lietuvos motociklininkų susivienijimų sąrašą, kurį kontroliuoja Kongresas ir Taryba, papasakojo apie baikerių subkultūrą, pristatė savo aprangą, klubo simbolius, istoriją. Mokiniai susidomėję klausėsi kaip galima tapti pilnateisiu klubo nariu, kokie yra etapai norint įstoti į broliją.

Mokiniai taip pat aplankė baikerių motociklų dirbtuves. Dirbtuvėse jaunimo klasių mokiniai galėjo pabendrauti su meistrais ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Olandijos. Buvo įgyvendintas mokinių noras – pasivažinėti baikerių motociklais.

Baikerių klubas suteikė galimybę apsilankyti Klaipėdos Dragūnų batalione, kur mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos kariuomenės struktūra, kario profesija, kariniu transportu. Mokiniai apžiūrėjo karių gyvenamąsias patalpas, ginklų laikymo patalpas, pasimatavo kario kuprinę.

Visos išvykos metu mokiniams buvo rengiama momentinė viktorina, o atsakiusieji gavo prizų.

Ši netradicinio ugdymo diena, viena iš pirmųjų numatytų veiklų su baikerių klubu.


Informaciją pateikė ekonomikos mokytoja Rasa Gadeikytė

2016-05-20

baigti

Klaipėdos laivininkų mokykloje – perspektyvių profesijų pasirinkimo galimybės

Balandžio 25 d. mokytojos Virginijos Kvietkauskienės iniciatyva 9j ir 10j klasių mokiniai dalyvavo išvykoje į Klaipėdos laivininkų mokyklą – vienintelę profesinę mokyklą Lietuvoje, ruošiančią jūrininkus, kurių kvalifikacija yra pripažįstama daugelyje pasaulio jūrų valstybių. 9j kl. mokiniai per profesinės karjeros planavimo pamokas buvo susipažinę su šia Klaipėdos profesine, joje ruošiam... skaityti plačiau

Balandžio 25 d. mokytojos Virginijos Kvietkauskienės iniciatyva 9j ir 10j klasių mokiniai dalyvavo išvykoje į Klaipėdos laivininkų mokyklą – vienintelę profesinę mokyklą Lietuvoje, ruošiančią jūrininkus, kurių kvalifikacija yra pripažįstama daugelyje pasaulio jūrų valstybių. 9j kl. mokiniai per profesinės karjeros planavimo pamokas buvo susipažinę su šia Klaipėdos profesine, joje ruošiamomis profesijomis ir ne vienas mokinys buvo išreiškęs pageidavimą apsilankyti pačioje mokykloje. Išvyka buvo puiki galimybė ir 10j kl. mokiniams apsispręsti dėl būsimos profesijos pasirinkimo.

Laivininkų mokyklos atstovai papasakojo apie stojantiesiems siūlomas programas, stojimo reikalavimus, pabrėžė dvigubų profesijų – jūreivio-virėjo, jūreivio-suvirintojo, laivų motoristo-elektriko – naudą, supažindino su teorinio ir praktinio mokymo vietomis. Perspektyvios profesijos pasirodė patrauklios ir nemaža uždarbio galimybe. Dar vienas mokyklos privalumas – surandama praktikos vieta ir galimybė įsidarbinti tuoj pat po mokyklos baigimo. Kvalifikuotų jūrų specialistų laukia net 30 laivų įmonių. Norintiems siekti aukštesnio išsilavinimo taip pat palankios sąlygos – mokslus galima tęsti Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.

Lydimi mokytojos V.Kvietkauskienės, socialinės pedagogės D.Kalniškienės jaunimo klasių mokiniai išvykos metu aplankė ir Klaipėdos senamiestį bei Klaipėdos uoste veikiantį kruizinių ir karinių laivų terminalą.

Tikimės, kad išvyka padės mokiniams apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi krypties, būsimos profesijos pasirinkimo.


Informaciją parengė profesinės karjeros planavimo, lietuvių k. mokytoja Virginija Kvietkauskienė

2016-05-02

baigti

Popietė „Tau, mamyte, visos gėlės“

Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinčių gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tai diena, kai gražiausi gėlių žiedai dovanojami pačiam artimiausiam žmogui – mamytei. Šių metų balandžio 27 dieną Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre įvyko popietė“ Tau, mamyte, visos gėlės“. Renginį organizavo technologijų mokytoja Judita Ašau... skaityti plačiau

Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinčių gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tai diena, kai gražiausi gėlių žiedai dovanojami pačiam artimiausiam žmogui – mamytei. Šių metų balandžio 27 dieną Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre įvyko popietė“ Tau, mamyte, visos gėlės“. Renginį organizavo technologijų mokytoja Judita Ašauskienė ir Padvarių socialinės globos namų socialinė darbuotoja V. Morozovienė. Šventėje dalyvavo būrelio kūrėjai – Vida, Kęstutis, Jūratė, Danguolė, Albertas, Juozas ir Airina. Renginio tikslas – ugdyti kūrybiškumą ir nukreipti būrelio narius aktyviai veiklai, pagaminti dovanėles, dvelkiančias šiluma, ir suteikti daug džiaugsmo mamoms. Tą dieną Centro mokytojų kambarys nušvito įvairiausiomis spalvomis. “Įdomiųjų technologijų” būrelio narių origami technika išlankstytomis dėžutėmis, padarytomis popierinėmis gėlėmis, nertomis servetėlėmis, dekupažiniais atvirukais pasidžiaugė Centro bendruomenė. Renginio pradžioje mokytoja Judita Alšauskienė susirinkusiems pristatė parodėlę, būrelio nariai Danguolė, Vida, Albertas skaitė savo kūrybos kūrybos eiles apie mamą, o Albertas net dainą skyrė mamai.

Po parodos atidarymo susėdome prie apskrito stalo mokyklos virtuvėlėje, pasivaišinome arbata, kava, įvairiais saldumynais, aptarėme nuveiktus darbus, numatėme gaires kitiems metams. Būrelio nariai įvairiapusiškai gabūs, kūrybingi, darbštūs, turi didžiulį norą susipažinti su naujomis technologijomis. Jie liko dėkingi mokytojai Juditai Alšauskienei už pamokas, kurios buvo labai naudingos, ir apsidžiaugė direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktoriaus pareigas, Palmiros Jurgilienės ketinimu juos kviesti mokytis kitais mokslo metais.


Informaciją parengė neformaliojo švietimo būrelio ,,Įdomiosios technologijos“ vadovė technologijų mokytoja metodininkė Judita Alšauskienė

2016-04-29

baigti

„Tavo erdvė“ lankytojai – tvarkymo akcijoje „Darom 2016“

2016 m. balandžio 22 d. atviros jaunimo erdvės ,,Tavo erdvė“ lankytojai dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje ,,Darom 2016“. Jaunuoliai tvarkė vasaros estrados dalį. Apsiginklavę pirštinėmis ir šiukšlių maišais akcijos dalyviai rinko šiukšles, plastikinius butelius. Iš pradžių nuotaiką gadino blogas oras, bet jaunimo entuziazmą rezultatyviai darbuotis vis kurstė po talkos ... skaityti plačiau

2016 m. balandžio 22 d. atviros jaunimo erdvės ,,Tavo erdvė“ lankytojai dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje ,,Darom 2016“. Jaunuoliai tvarkė vasaros estrados dalį. Apsiginklavę pirštinėmis ir šiukšlių maišais akcijos dalyviai rinko šiukšles, plastikinius butelius. Iš pradžių nuotaiką gadino blogas oras, bet jaunimo entuziazmą rezultatyviai darbuotis vis kurstė po talkos laukiančios vaišės – pica. Besidarbuojantys vaikinai gerokai sušilo ir talką užbaigė puikiai nusiteikę. Gerai padirbėję „Tavo erdvė“ lankytojai vaišinosi pica ir karšta arbata, žinoma, didžiavosi savimi bei atliktu darbu.

Džiugu, kad nepaisant žvarbaus oro, jaunuoliai dalyvavo aplinkos švarinimo akcijoje ,,Darom 2016“. Tikimasi, kad vaikinai susimąstys apie atsakingą elgesį gamtoje ir patys šiukšlinti tikrai nedrįs.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2016-04-25

baigti

Integruota geografijos – biologijos pamoka „Vanduo – gyvybės šaltinis“

Rašytojas Antuanas de Sent- Egziuperi apie vandenį rašė: „Vanduo! Tu neturi nei skonio, nei kvapo – tavęs nė nusakyti neįmanoma, tavimi gardžiuojamės, nepažindami tavęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, tu pats esi gyvybė“.

Tokiais prancūzų rašytojo žodžiais balandžio 5 dieną Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo centre jaunimo klasių mokiniams prasidėjo integruota geografij... skaityti plačiau

Rašytojas Antuanas de Sent- Egziuperi apie vandenį rašė: „Vanduo! Tu neturi nei skonio, nei kvapo – tavęs nė nusakyti neįmanoma, tavimi gardžiuojamės, nepažindami tavęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, tu pats esi gyvybė“.

Tokiais prancūzų rašytojo žodžiais balandžio 5 dieną Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo centre jaunimo klasių mokiniams prasidėjo integruota geografijos – biologijos pamoka „Vanduo-gyvybės šaltinis“, skirta paminėti pasaulines Žemės ir Vandens dienas. Šios pamokos tikslas buvo aptarti vandens reikšmę gamtai ir žmogui. Pamoka prasidėjo skambant I.Jankauskaitės dainai „Lašeliai, lašeliai“. Visiems pamokos dalyviams buvo prisegti simboliniai vandens lašeliai. Pamoką pradėjo biologijos vyresnioji mokytoja Vida Rojuvienė, kuri akcentavo, kada pradėta minėti Žemės diena, o kada Vandens, kas buvo iniciatorius, kad šios dienos atsirastų tarp Lietuvoje minėtinų dienų. Pamoką tęsė geografijos mokytoja metodininkė Dalia Stirblienė, kuri demonstruodama skaidres, video medžiagą, klausimų-atsakymų forma pasakojo apie vandens svarbą aplinkai ir žmogaus organizmui.

Pamokos pabaigoje 10j klasės mokiniai pristatė tiriamąjį darbą apie vandens kiekį jų organizmuose, kurį atliko biologijos pamokų metu kartu su mokytoja Vida Rojuviene.

Tai, ką mokiniai sužinojo pamokoje apie vandenį, jo vartojimą, svarbą gamtai ir žmogui, jie surašė ant vandens lašelių. Lašeliais buvo papuoštas simbolinis „Vandens medis“. Mokiniai taip pat atliko kūrybinę užduotį „Vanduo mano gyvenime“.

Mokiniai pamokos metu pagilino savo turimas žinias apie vandenį, jo kiekį žmogaus organizme, vandens svarbą gamtai ir žmogui. Aktyviausi pamokos dalyviai buvo apdovanoti prizais ir padėkos raštais.

Džiugu, kad Žemės ir Vandens dienų minėjimas kasmet tampa vis svarbesnis, nes puikiai suvokiame, jog mes negalime egzistuoti be Žemės, be jos gyvybiškai svarbaus išteklio – Vandens.


Informaciją parengė geografijos mokytoja - metodininkė Dalia Stirblienė

2016-04-12

baigti

Edukacinė atviros jaunimo erdvės lankytojų išvyka

2016 balandžio 4 d. atviros jaunimo erdvės ,,Tavo erdvė“ lankytojai svečiavosi VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Palangos užkardos Karklės atraminiame punkte. Viešnagės metu jaunuoliai apžiūrėjo tarnybines atraminio punkto patalpas, susipažino su pasieniečių darbo ir poilsio sąlygomis. Ilgametę darbo patirtį turintis VSAT pareigūnas papasakojo, koks atsakingas, įdomus ir tuo pat metu nelengvas yra pasieniečio... skaityti plačiau

2016 balandžio 4 d. atviros jaunimo erdvės ,,Tavo erdvė“ lankytojai svečiavosi VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Palangos užkardos Karklės atraminiame punkte. Viešnagės metu jaunuoliai apžiūrėjo tarnybines atraminio punkto patalpas, susipažino su pasieniečių darbo ir poilsio sąlygomis. Ilgametę darbo patirtį turintis VSAT pareigūnas papasakojo, koks atsakingas, įdomus ir tuo pat metu nelengvas yra pasieniečio darbas. Jis jaunuoliams patarė, kokias savybes reikia ugdyti savyje, kad galėtum tapti pasieniečiu arba kinologu. Vėliau pareigūnas jaunuoliams pademonstravo vaizdo filmą apie rinktinės specialiojo būrio pasieniečių mokymąsi ir treniruotes, papasakojo apie specialiųjų priemonių panaudojimą sulaikant pažeidėjus, parodė pasieniečių šaudyklą, aprodė ir leido pačiupinėti ginklus.

Didžiausio jaunuolių dėmesio sulaukė kinologų pasirodymai. Kinologai su tarnybiniais šunimis pademonstravo, kaip jų augintiniai ieško paslėptų sprogstamųjų medžiagų, parodė bendrojo paklusnumo pratimus. Pasieniečiai jaunuolius taip pat supažindino su savo tarnybinių šunų gyvenimo sąlygomis, dresavimo būdais, parodė voljerus, keturkojų izoliatorius.

Šios edukacinės išvykos metu jaunuoliai prasmingai ir turiningai praleido laisvalaikį, o grįžę jau planavo, kur dar norėtų nuvykti.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2016-04-08

baigti

Renginys Pasaulinei poezijos dienai paminėti

„Poezija – tai sielos kalba. Poeziją vieni mėgsta, kiti – ne. Ir kaip įtikinti tą nemėgstantįjį, kad poezija – tai sielos kalba, kuri dažnai pasako tiek daug! Ne tik apie žmogaus, bet ir apie visos tautos būseną. Kartais poeto lūpomis, regis, kalba visas pasaulis, kartais, atrodo, šaukia pati žemė“. Tokiais poeto J. Mačiukevičiaus žodžiais kovo 31 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo moky... skaityti plačiau

„Poezija – tai sielos kalba. Poeziją vieni mėgsta, kiti – ne. Ir kaip įtikinti tą nemėgstantįjį, kad poezija – tai sielos kalba, kuri dažnai pasako tiek daug! Ne tik apie žmogaus, bet ir apie visos tautos būseną. Kartais poeto lūpomis, regis, kalba visas pasaulis, kartais, atrodo, šaukia pati žemė“. Tokiais poeto J. Mačiukevičiaus žodžiais kovo 31 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bibliotekoje prasidėjo popietė, skirta Pasaulinei poezijos dienai.

Renginyje dalyvavo brolis pranciškonas, diakonas Bernardas Saulius Belickas, OFM. Tai žmogus, kurio gyvenime susilieja vienuolystė ir kūrybinis kelias. Brolis Bernardas nuo jaunystės rašo eiles ir išleido eilėraščių rinkinį „Taip priėjo gyvenimas“. Popietėje jis perskaitė keletą savo kūrybos eilėraščių, kalbėjo apie kūrybos prasmę.

Viena iš popietės dalyvių, buvusi pavaduotoja, rusų kalbos mokytoja Virginija Audronė Timošenkienė, skaitė A. Achmatovos, M. Cvetajevos eiles rusų kalba. Mokytoja dalijosi su susirinkusiais prasmingomis mintimis apie poeziją, kuri pasak jos yra vartai į pasaulį.

Etikos mokytoja Zita Viluckienė skaitė ištraukas iš poeto Vytauto Mačernio poezijos rinkinio „Vėl žemės ilgesy“. Apie kitokios formos poeziją kalbėjo prancūzų kalbos mokytoja Virginija Kvietkauskienė. Ji pristatė prancūzų poetą, rašytoją Guillaume Apolinaire – vieną iš avangardo lyderių. Mokytoja susuirinkusiems skaidrėse parodė ir iš prancūzų kalbos išvertė eilėraščius - kaligramas iš paskutiniojo G. Apolinero poezijos rinkinio „Kaligramos“: eilėraščius, parašytus Eifelio bokšto, žirgo, lietaus pavidalais. Vokiečių kalbos mokytoja Ineta Jurgaitienė perskaitė žymaus XIX a. vokiečių rašytojo, poeto Heinrich Heine eilėraštį „Lorelei“. Šiuo eilėraščiu autorius pasakoja seną legendą apie Reino upėje esančią milžinišką uolą, ant kurios sėdėdavo mitines būtybes undinės - sirenos ir šukuodamos savo auksinius plaukus dainuodavo nuostabias melodijas. Undinių grožiu ir skambiomis dainomis užburti laivais plaukiantys jūreiviai trenkdavosi į aukštą uolą ir laivai suduždavo. Visus romantiškai nuteikė lietuvių kalbos mokytojos Vaivos Žekonienės perskaitytos Salomėjos Nėries poemos - pasakų „Eglė žalčių karalienė“ eilutės.

Popietės dalyvius džiugino Audronės Smilgienės violončele atliekami muzikiniai kūriniai.


Informaciją parengė bibliotekos vedėja Anžela Daugalienė

2016-04-04

baigti

Popietė ,,Aš galiu labai daug“, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti

2016 m. kovo 21 d. popietę atviros jaunimo erdvės „Tavo erdvė“ lankytojai savo laisvalaikį skyrė Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Popietės ,,Aš galiu labai daug“ tikslas – atkreipti jaunuolių dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, ir akcentuoti kiekvieno mūsų darbų svarbą ir reikšmę prisidedant prie aplinkos gerovės palaikymo ir kūrimo.

Popietės metu jaunuoliai gamino inkilus, s... skaityti plačiau

2016 m. kovo 21 d. popietę atviros jaunimo erdvės „Tavo erdvė“ lankytojai savo laisvalaikį skyrė Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Popietės ,,Aš galiu labai daug“ tikslas – atkreipti jaunuolių dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, ir akcentuoti kiekvieno mūsų darbų svarbą ir reikšmę prisidedant prie aplinkos gerovės palaikymo ir kūrimo.

Popietės metu jaunuoliai gamino inkilus, skirtus mažiesiems giesmininkams. Didžiulio vaikinų susidomėjimo sulaukė pats inkilų konstravimo procesas, ypač aktyviai įsitraukė vaikinai, iki šiol pasyviai dalyvavę atviros jaunimo erdvės renginiuose. Jaunuoliai pagamino du puikius inkilus, kuriuos reikėjo įkelti į medžius. Išsiaiškinę inkilų kabinimo taisykles, drąsiausi ropštėsi į medžius ir sėkmingai pritvirtino inkilus.

Džiugu, kad popietėje vaikinai buvo iniciatyvūs, nuoširdžiai susidomėję bei nusiteikę pakartoti tokią veiklą. Popietės darbams besibaigiant, jaunuoliai jau turėjo idėjų, kaip pasigaminti inkilų sau. Tikimės, kad tai ir bus įgyvendinta!


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2016-03-28

baigti

Bibliotekoje – renginys apie Šv. Velykų papročius ir tradicijas

2016 - ieji metai – Bibliotekų metai. Kovo 22 dieną Centro bibliotekoje įvyko renginys „Šv. Velykų papročiai ir tradicijos“. Renginyje dalyvavo literatūros mėgėjų būrelio lankytojai, Centro bendruomenės nariai. Šv. Velykos – gamtos atbudimo, pavasario, džiaugsmo ir linksmybių šventė. Apie Šv. Velykų papročius ir tradicijas pasakojo bibliotekos vedėja Anžela Daugalienė, liet... skaityti plačiau

2016 - ieji metai – Bibliotekų metai. Kovo 22 dieną Centro bibliotekoje įvyko renginys „Šv. Velykų papročiai ir tradicijos“. Renginyje dalyvavo literatūros mėgėjų būrelio lankytojai, Centro bendruomenės nariai. Šv. Velykos – gamtos atbudimo, pavasario, džiaugsmo ir linksmybių šventė. Apie Šv. Velykų papročius ir tradicijas pasakojo bibliotekos vedėja Anžela Daugalienė, lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė, muzikos mokytojas Gintaras Pucas. Prisiminta, kad šios šventės tradicijos atėjusios dar iš pagonybės laikų, šventės krikščioniškieji elementai susiliejo su senosiomis liaudies tradicijomis, su augmenijos prisikėlimo apeigomis. Bibliotekos vedėja A. Daugalienė priminė, kad Šv. Velykos skirtinguose regionuose pasižymi skirtingais papročiais. Visiems buvo įdomu išgirsti, kas būdinga Žemaitijai. Renginiui įpusėjus lietuvių kalbos mokytoja V. Žekonienė pakvietė pažaisti lietuvių liaudies žaidimą „Gaidžiukai“, įminti mįslių ir paklausyti liaudies išminties – patarlių. Pažaidę ir įminę mįsles renginio dalyviai turėjo atsakyti į keletą klausimų, susijusių su Velykų tematika. Ne visi žinojo atsakymus į klausimus: „Kaip senovėje vadindavo viena spalva dažytus kiaušinius?“, „Ką reikia daryti, kad kiaušinis atneštų sėkmę?“. Muzikos mokytojas Gintaras Pucas papasakojo apie lalavimą – su Šv. Velykomis susijusį paprotį, kai jauni vyrai lankydavo kaimynus, barškindavo barškučiais ir, linkėdami vieni kitiems šilto pavasario, dainuodavo Velykų dainas. Mokytojas pamokė dainuoti lalavimo ir sūpuoklinių dainų. Velykų papročiuose kiaušiniui skiriama ypatinga reikšmė, nes jis – gyvybės ir gamtos prisikėlimo simbolis. Dailės mokytoja Regina Burbienė buvo paruošusi įvairių natūralių dažų kiaušiniams marginti. Prisimintas dar vienas Šv. Velykų paprotys – margučių dovanojimas vienas kitam linkint sveikatos, džiaugsmo ir laimės. Renginio pabaigoje visi dalyviai gavo dovanų mokytojos R. Burbienės pagamintų spalvingų velykinių suvenyrų – margučių.


Informaciją parengė bibliotekos vedėja Anžela Daugalienė ir mokytoja Vaiva Žekonienė

2016-03-22

baigti

Prancūzų kalbos pamoka „Aimez – vous le français?“

Kovo 15 d. Tarptautinei frankofonijos dienai paminėti Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre organizuota pamoka „Aimez – vous le français?“ („Ar mėgstate prancūzų kalbą?“). Taip tradiciškai prisidėta prie jau keliolika metų Lietuvoje minimo Frankofonijos mėnesio renginių, skirtų prancūzų kalbai, kultūrai, menui ir politikai. Tarptautinė frankofonijos diena kasmet švenčiama kovo ... skaityti plačiau

Kovo 15 d. Tarptautinei frankofonijos dienai paminėti Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre organizuota pamoka „Aimez – vous le français?“ („Ar mėgstate prancūzų kalbą?“). Taip tradiciškai prisidėta prie jau keliolika metų Lietuvoje minimo Frankofonijos mėnesio renginių, skirtų prancūzų kalbai, kultūrai, menui ir politikai. Tarptautinė frankofonijos diena kasmet švenčiama kovo 20-ąją, minint 1970-aisiais įkurtą Tarptautinę Frankofonijos organizaciją, kurios narė stebėtoja nuo 1999-ųjų yra ir Lietuva. Kovo mėnuo yra šventė, skleidžianti kalbų ir kultūrų įvairovės, bendravimo, solidarumo dvasią, 220-iai milijonų frankofonų ir 85 milijonams žmonių iš viso pasaulio, besimokančių prancūzų kalbos.

Centre prancūzų kalbos besimokantys, neabejingi šiai kalbai ir Prancūzijos kultūrai frankofonai šiais metais dalyvavo netradicinėje pamokoje „Aimez – vous le français?“. Prancūzų kalbos mokytoja Virginija Kvietkauskienė pamoką pradėjo tikrindama dalyvių-mokinių žinias apie frankofoniją: klausinėjo, ką reiškia ši sąvoka, kokiose šalyse kalbama prancūziškai, kaip skirstoma Prancūzijos teritorija, kokiose Europos Sąjungos ar tarptautinėse organizacijose vartojama prancūzų kalba ir pan. Buvo prisimintas populiariausias prancūziškas Camembert sūris, svajingoji levandų sostinė Provansas, kiti prancūziški simboliai. Susirinkusieji prancūzų kalbos tikrai efektyviai mokėsi panaudodami vaizdinius. Tikėtina, kad dar ilgai išmoktus sakinius – j‘aime le français, j‘aime la France, je t‘aime, je suis francophone, je parlerai français dans dix mois, etc. - šventės dalyviai gebės pakartoti prisimindami vaizdinius, su kuriais siejami šie žodžiai. Pamokos dalyvių laukė ir darbas grupėse. Padiskutavę apie Paryžiuje populiarią, turistų lankomą vietą „Le mur des je t‘aime“ („Aš tave myliu“ sieną), susirinkusieji ant savo „sienos“ (stendo) turėjo užrašyti išmoktą ar jau žinomą prancūzišką sakinį. Už darbą pamokos dalyvius mokytoja vertino. Tik vietoj pažymių dalyviams-mokytojams buvo įtekti prancūziški sveikinimai, kitiems – parncūziškais simboliais ir žodžiais dekoruoti knygų skirtukai. Dovanos – integruotos prancūzų kalbos ir technologijų pamokų veiklos rezultatas. Dar mokslo metų pradžioje 4G kl. mokiniai su technologijų mokytoja Judita Alšauskiene mokydamiesi dekupažo paslapčių puikiai suderino šią techniką ir žinias apie prancūzų kalbą, Prancūziją. Džiaugiamės, kad skirtukai tapo dovana ir kasmetinio rajoninio prancūzų kalbos diktanto dalyviams.


Informaciją parengė prancūzų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Kvietkauskienė

2016-03-18

baigti

Paminėta Tarptautinė gimtosios kalbos diena

Šių metų vasario 22 dieną Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre įvyko renginys, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Renginio tikslas: ugdyti šnekamosios kalbos įgūdžius, kūrybinius gebėjimus, meilę lietuviškam žodžiui ir skatinti mokinius rūpintis gimtąja kalba. Renginį 9j ir 10j klasių mokiniams organizavo lietuvių kalbos mokytojos Vaiva Žekonienė ir Virginija Kvietkauskie... skaityti plačiau

Šių metų vasario 22 dieną Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre įvyko renginys, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Renginio tikslas: ugdyti šnekamosios kalbos įgūdžius, kūrybinius gebėjimus, meilę lietuviškam žodžiui ir skatinti mokinius rūpintis gimtąja kalba. Renginį 9j ir 10j klasių mokiniams organizavo lietuvių kalbos mokytojos Vaiva Žekonienė ir Virginija Kvietkauskienė.

Renginio pradžioje mokytoja V. Kvietkauskienė pristatė filmuką apie gimtąją kalbą ir supažindino mokinius su lietuvių kalbos įdomybėmis. Mokytoja V. Žekonienė kalbėjo apie gimtosios kalbos svarbą žmogaus gyvenime ir paskatino mokinius įsitraukti į diskusiją apie kalbą. Mokytoja pakvietė jaunimo klasių mokinius prisiminti ir parodyti, ko jie išmoko, kokių žinių įgijo per lietuvių kalbos pamokas, popamokinėje veikloje bei bendraudami vieni su kitais.

Mūsų seneliai jautė žodžio skonį burnoj. Jie mokėjo pasaką pasekti, mįslę įminti, paukščio giesmelę pamėgdžioti, žaidimą pažaisti, greitakalbę – greit greit pasakyti. Mokytoja V. Žekonienė priminė mokiniams, kaip galima ,,pamokyti‘‘ mus įžeidusį žmogų – gražiai lietuviškai nusikeikti. Vėliau mokytoja perskaitė Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „Gimtoji kalba“. Kiekvienas mokinys turėjo iš šio eilėraščio išrinkti tris pačius gražiausiai jam skambančius žodžius. Renginiui įpusėjus mokiniai atliko įvairias kalbines užduotis, kurios privertė juos prisiminti ir panaudoti įgytas lietuvių kalbos žinias. Viena iš užduočių: ištaisyti netaisyklingus sakinius. Mokiniai buvo suskirstyti į komandas. Kiekvienai komandai išdalinti lapeliai su netaisyklingais sakiniais, kuriuos reikėjo ištaisyti. Jaunimo klasių mokiniams teko pagalvoti, ar striukę reikia dėtis, ar vilktis, ant autobuso ar į autobusą eiti.

Lietuvių kalbos mokytoja V. Kvietkauskienė papasakojo mokiniams apie žodynus: antonimų, sinonimų, frazeologizmų. Viena iš užduočių komandoms buvo iš frazeologizmų žodyno išrinkti frazeologizmų paaiškinimus. Tikėtina, kad mokiniai savo kalboje kada nors pavartos tokius retesnius frazeologizmus: ožio bamba (pikčiurna), muses gaudyti, muilą vežti (nieko neveikti)...

Smagu, kad su užduotimi rasti lietuviškus atitikmenis svetimybėms mokiniai susidorojo puikiai. Jiems patiko ir muzikinė užduotis: paklausyti Vytauto Kernagio dainos ,,Kansaras čia karalius‘‘ ir iš jos išrinkti svetimybes ir nevartojamus žodžius.

Renginys buvo užbaigtas poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraščiu. Lietuvių kalbos mokytojos priminė mokiniams, kad kalba parodo, kas esi, kuo gyveni ir palinkėjo mokiniams puoselėti gimtąją kalbą, nevartoti necenzūrinių žodžių, kalbėti tik dideliais ir labai švariais žodžiais.


Informaciją pateikė mokytojos Vaiva Žekonienė ir Virginija Kvietkauskienė

2016-02-29

baigti

Kūrybinė-edukacinė popietė „Įsimylėjėlių dienos belaukiant“

2016 vasario 12 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko kūrybinė-edukacinė popietė „Įsimylėjėlių dienos belaukiant“. Popietės programa buvo įvairiapusė ir pradžiugino ne tik jaunuosius, bet ir vyresniuosius Erdvių lankytojus. Susiskirstę į komandas jaunuoliai aktyviai dalyvavo žaidimuose-viktorinose, kurių metu atsakinėjo į klausimus apie Šv. Valentino dieną, gamino dovanėles (atviruk... skaityti plačiau

2016 vasario 12 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko kūrybinė-edukacinė popietė „Įsimylėjėlių dienos belaukiant“. Popietės programa buvo įvairiapusė ir pradžiugino ne tik jaunuosius, bet ir vyresniuosius Erdvių lankytojus. Susiskirstę į komandas jaunuoliai aktyviai dalyvavo žaidimuose-viktorinose, kurių metu atsakinėjo į klausimus apie Šv. Valentino dieną, gamino dovanėles (atvirukus, dėžutes, gėlytes), varžėsi „stipriausių vaikinų“ sportinėje rungtyje. Komandos buvo apdovanotos simboliniais prizais – saldumynais. Po žaidimų jaunuoliai kepė širdelių formos blynelius, kuriais vaišino draugus ir skanavo patys.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2016-02-18

baigti

Breiko pamokos atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“

2016 m. sausio ir vasario mėnesiais atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko breiko pamokos-užsiėmimai, kuriuos vedė profesionalus šokėjas Artūras Ženčius. Šiuose užsiėmimuose dalyvavo daugelis nuolatinių „Tavo erdvė“ lankytojų. Breiko pamokose jaunuoliai susipažino su breiko šokio istorija, hip hopo kultūra. Aidint gerai muzikai, vaikinai stiprino fizinę ištvermę, mokės... skaityti plačiau

2016 m. sausio ir vasario mėnesiais atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko breiko pamokos-užsiėmimai, kuriuos vedė profesionalus šokėjas Artūras Ženčius. Šiuose užsiėmimuose dalyvavo daugelis nuolatinių „Tavo erdvė“ lankytojų. Breiko pamokose jaunuoliai susipažino su breiko šokio istorija, hip hopo kultūra. Aidint gerai muzikai, vaikinai stiprino fizinę ištvermę, mokėsi breiko judesių bei smagiai leido laiką.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Pagroštytė

2016-02-15

baigti

Užgavėnių šventė atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“

2016 m. vasario 9 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ jaunuoliai šventė Užgavėnes: kepė blynus, kuriais vaišino draugus ir stiprinosi patys, pasipuošę kaukėmis dainavo Užgavėnių dainas, šoko šokius, minė mįsles, būrė.

Popietės metu jaunuoliai smaguriaudami blynais ir saldainiais, susipažino su Užgavėnių tradicijomis: sužinojo, kokie valgiai valgomi ir kodėl, kaip... skaityti plačiau

2016 m. vasario 9 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ jaunuoliai šventė Užgavėnes: kepė blynus, kuriais vaišino draugus ir stiprinosi patys, pasipuošę kaukėmis dainavo Užgavėnių dainas, šoko šokius, minė mįsles, būrė.

Popietės metu jaunuoliai smaguriaudami blynais ir saldainiais, susipažino su Užgavėnių tradicijomis: sužinojo, kokie valgiai valgomi ir kodėl, kaip gaminamos kaukės, kodėl sudeginama Morė, dėl ko kaunasi Lašininis su Kanapiniu, kodėl svarbu pavaišinti į namus užsukusius persirengėlius – „žydus“. Popietė šventės dalyvius paskatino ir pačius sudalyvauti miesto Užgavėnių šventės linksmybėse.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2016-02-10

baigti

Kretingos jaunimo mėgėjų rankų lenkimo varžybos

2016 m. vasario 4 d. atviroje jaunimo erdvėje ,,Tavo erdvė“ vyko Kretingos jaunimo mėgėjų rankų lenkimo varžybos. Šia proga erdvėje svečiavosi rankų lenkimo treneris Kęstutis Bertašius su savo auklėtiniais-profesionaliais rankų lenkikais. Jie gausiai susirinkusiems jaunuoliams pademonstravo, kaip įprastai vyksta varžybos, išaiškino rankų lenkimo rungties pagrindines taisykles. Po apšilim... skaityti plačiau

2016 m. vasario 4 d. atviroje jaunimo erdvėje ,,Tavo erdvė“ vyko Kretingos jaunimo mėgėjų rankų lenkimo varžybos. Šia proga erdvėje svečiavosi rankų lenkimo treneris Kęstutis Bertašius su savo auklėtiniais-profesionaliais rankų lenkikais. Jie gausiai susirinkusiems jaunuoliams pademonstravo, kaip įprastai vyksta varžybos, išaiškino rankų lenkimo rungties pagrindines taisykles. Po apšilimo prasidėjo rankų lenkimo varžybos, kuriose jėgas išmėgino 14 nuolatinių erdvės lankytojų. Visi dalyviai buvo stiprūs bei pasiryžę įveikti savo priešininkus – tad varžybos buvo įtemptos ir intriguojančios iki pat finalo. Varžybas laimėjo ir pirmą vietą užėmė Ramūnas Šlimas, antroji atiteko Ryčiui Svirneliui, o trečiąja džiaugėsi Aivaras Lilis. Nugalėtojams buvo įteikti diplomai bei simboliniai prizai. Kitiems dalyviams buvo įteiktos padėkos už dalyvavimą rankų lenkimo varžybose ir puikų pasirodymą.

Po varžybų dalyviai diskutavo su svečiais, dalijosi patarimais, prie rankų lenkimo stalo jėgas išmėgino su kitais varžybų dalyviais.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2016-02-09

baigti

Jaunimo grupės ,,Vakaro bohemos“ akustinis vakaras

2016 m. sausio 22 d. atviroje jaunimo erdvėje ,,Tavo erdvė“ svečiavosi jaunimo grupė ,,Vakaro bohemos“. Atlikėjai surengė nuostabų akustinį koncertą, kurio metu savos kūrybos dainomis, lydimomis gitaros ir būgnų skambesio, jaunieji atlikėjai atliepė nūdienos gyvenimo realybę. Jaukiai praleisti penktadienio vakaro su gyvos muzikos garsais ir arbatos puodeliu susirinko nemažas naujų erdvės lankytojų būrelis, prie... skaityti plačiau

2016 m. sausio 22 d. atviroje jaunimo erdvėje ,,Tavo erdvė“ svečiavosi jaunimo grupė ,,Vakaro bohemos“. Atlikėjai surengė nuostabų akustinį koncertą, kurio metu savos kūrybos dainomis, lydimomis gitaros ir būgnų skambesio, jaunieji atlikėjai atliepė nūdienos gyvenimo realybę. Jaukiai praleisti penktadienio vakaro su gyvos muzikos garsais ir arbatos puodeliu susirinko nemažas naujų erdvės lankytojų būrelis, prie jų prisijungė ir erdvės senbuviai. Koncertui pasibaigus, jaunieji atlikėjai mielai bendravo su erdvės lankytojais, aprodė savo gitaras, būgnus, leido išbandyti šiuos instrumentus, dalinosi muzikavimo paslaptimis.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2016-01-25

baigti

Kretingos jaunimo mėgėjų biliardo turnyras ,,Tavo erdvėje“

2016 m. sausio 16 d. atviroje jaunimo erdvėje ,,Tavo erdvė“ vyko Kretingos jaunimo mėgėjų biliardo turnyras, kuriame jėgas išmėgino 12 nuolatinių erdvės lankytojų-biliardo mėgėjų. Visi dalyviai – puikūs biliardo žaidėjai, tad varžybos buvo įtemptos ir intriguojančios iki pat finalo. Turnyrą laimėjo ir pirmą vietą užėmė Aurimas Večerskis, antrąją iškovojo Laurynas Kairys, o trečiąja džia... skaityti plačiau

2016 m. sausio 16 d. atviroje jaunimo erdvėje ,,Tavo erdvė“ vyko Kretingos jaunimo mėgėjų biliardo turnyras, kuriame jėgas išmėgino 12 nuolatinių erdvės lankytojų-biliardo mėgėjų. Visi dalyviai – puikūs biliardo žaidėjai, tad varžybos buvo įtemptos ir intriguojančios iki pat finalo. Turnyrą laimėjo ir pirmą vietą užėmė Aurimas Večerskis, antrąją iškovojo Laurynas Kairys, o trečiąja džiaugėsi Aivaras Lilis. Nugalėtojams buvo įteikti diplomai bei simboliniai prizai. Kitiems dalyviams buvo įteiktos padėkos už dalyvavimą biliardo turnyre ir puikų žaidimą.

Visi biliardo entuziastai – biliardo turnyro dalyviai ir šių varžybų stebėtojai – ypač smagiai praleido laisvalaikį.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2016-01-18

baigti

Sausio 13-ąją pasitinkant

Sausio 13-ąją Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo centre buvo minima Laisvės gynėjų diena. Prisijungėme prie jau tradicija tapusios respublikinės pilietinės iniciatyvos – akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Nuo 8 val. ryto klasėse buvo deginamos žvakutės. Kiek vėliau visi jaunimo klasių mokiniai, Centro bendruomenė dalyvavo pamokoje, skirtoje Laisvės gynėjams. Renginį vedė istorijos mokytoja Aldona Riep&sca... skaityti plačiau

Sausio 13-ąją Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo centre buvo minima Laisvės gynėjų diena. Prisijungėme prie jau tradicija tapusios respublikinės pilietinės iniciatyvos – akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Nuo 8 val. ryto klasėse buvo deginamos žvakutės. Kiek vėliau visi jaunimo klasių mokiniai, Centro bendruomenė dalyvavo pamokoje, skirtoje Laisvės gynėjams. Renginį vedė istorijos mokytoja Aldona Riepšienė. Susirinkusieji diskutavo apie laisvę ir lietuvių tautos ryžtą, pasiaukojimą 1991 m. sausio 13-ąją, peržiūrėjo ir aptarė filmą apie Sausio 13-osios įvykius.


Informaciją parengė mokytoja Aldona Riepšienė
2016-01-13

baigti

Popietė „Advento papročiai ir tradicijos“

Gruodžio 22 dieną Centre įvyko popietė ‚Advento papročiai ir tradicijos‘. Jaukioje aplinkoje garuojant kvapnios arbatos puodeliui, apie šio ypatingo laikotarpio tradicijas ir papročius kalbėjosi jaunimo klasių mokiniai ir mokytojai. Popietės dalyviai susidomėję klausėsi etikos mokytojos Aldonos Repšienės pasakojimo apie Advento reikšmę, simboliką bei kilmę. Mokytoja Eglė Bugenytė jaunimo klasi... skaityti plačiau

Gruodžio 22 dieną Centre įvyko popietė ‚Advento papročiai ir tradicijos‘. Jaukioje aplinkoje garuojant kvapnios arbatos puodeliui, apie šio ypatingo laikotarpio tradicijas ir papročius kalbėjosi jaunimo klasių mokiniai ir mokytojai. Popietės dalyviai susidomėję klausėsi etikos mokytojos Aldonos Repšienės pasakojimo apie Advento reikšmę, simboliką bei kilmę. Mokytoja Eglė Bugenytė jaunimo klasių moksleiviams priminė, kad gruodžio 8-ąją prasidėjo ypatingieji Gailestingumo metai, kurie tęsis iki 2016-ųjų metų lapkričio mėnesio. Mokytoja paaiškino, kuo svarbūs šie metai ir kokias vertybes per juos labiausiai derėtų puoselėti.

Mokiniai aktyviai įsitraukė į pokalbį apie švenčių tradicijas jų šeimose, dalinosi Kūčių stalo patiekalų receptais. Kiekvienas norėjo papasakoti, kokia nuotaika vyrauja švenčių dienomis jų namuose ir kokios tradicijos puoselėjamos. Mokytojai pasidalino savo prisiminimais iš vaikystės apie gražiausias metų šventes, kurios, anot jų, buvo ypatingos ir kupinos paslaptingumo. Besiklausant nuotaikingų pasakojimų ir linksmų istorijų popietėje aidėjo juokas. Vyravo džiugi ir jauki atmosfera, kvepėjo plevenančių žvakių ir eglių šakelių aromatu. Šie simboliai, anot jaunuolių, asocijuojasi su šv. Kalėdomis.

Jaunimo klasių mokiniai skaitė pasirinktas ir jiems patinkančias eiles bei žymių žmonių citatas apie gailestingumą, gerumą bei atlaidumą. Visus ir kiekvieną atskirai jos privertė susimąstyti. Buvimas kartu priverčia sustoti mus, esančius nuolatiniame bėgime, ir kviečia pajusti tvyrančią švenčių dvasią, susitelkti ties šalia esančiais žmonėmis bei pripildyti širdis švelnumu.


Informaciją parengė anglų kalbos mokytoja Eglė Bugenytė
2016-01-08

baigti

Šv. Kalėdų belaukiant!

Ar laukiate Kalėdų senelio? Tikriausiai, į tokį klausimą nedaug suaugusiųjų atsakytų teigiamai. Ramiam adventiniam pavakarojimui gruodžio 22 d. mokytojų Juditos Alšauskienės ir Zitos Viluckienės sukviesti Centro bendruomenės nariai kalbėjosi apie Advento prasmę, skaitė eiles, skatinančias susikaupimui, pasiruošimui didžiosioms metų šventėms – šv. Kalėdoms. Tad Kalėdų senelio pasirodymas ... skaityti plačiau

Ar laukiate Kalėdų senelio? Tikriausiai, į tokį klausimą nedaug suaugusiųjų atsakytų teigiamai. Ramiam adventiniam pavakarojimui gruodžio 22 d. mokytojų Juditos Alšauskienės ir Zitos Viluckienės sukviesti Centro bendruomenės nariai kalbėjosi apie Advento prasmę, skaitė eiles, skatinančias susikaupimui, pasiruošimui didžiosioms metų šventėms – šv. Kalėdoms. Tad Kalėdų senelio pasirodymas popietėje išties buvo netikėtas. Tokią dovaną mokytojams, kitiems bendruomenės nariams paruošė 4G kl. ir 4Gnt kl. mokiniai kartu su auklėtojomis Anžela Daugaliene ir Virginija Kvietkauskiene. Kalėdų senelis atsinešė didžiulį maišą dovanų, tačiau, kad nusipelnytų jų, popietės dalyviai turėjo padeklamuoti eilėraštį, atsakyti į sudėtingus, išradingumo reikalaujančius klausimus, pavyzdžiui, be ko neapsieina nė vienos Kalėdos? kodėl Kalėdų senelį namuose pamačiusiems vaikams kyla noras skambinti į greitąją?..

Džiaugiamės mokinių iniciatyva ir dėkojame Centro Kalėdų seneliui – 4G kl. mokiniui Mariui Rimkui, 4G kl. mokinėms Rasai, Lina, Neringai, Rimai. Tikimės, kad ne mažiau mokytojus pradžiugino ir 4Gnt kl. mokinės Gintarės Poškytės klasių mokinių vardu parengtas elektroninis sveikinimas.


Informaciją paruošė mokytoja Virginija Kvietkauskienė
2016-01-05

baigti

Renginys „Kalėdų vaišės ir žaidimai“

Gruodžio 22 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko visų ilgai lauktas renginys „Kalėdų vaišės ir žaidimai“. Renginio programa buvo įvairiapusė ir pradžiugino ne tik jaunuosius Erdvių lankytojus, bet ir vyresniuosius. Jaunuoliai, susiskirstę į komandas, aktyviai dalyvavo žaidimuose-viktorinose, kurių metu spėliojo, kas slepiasi po skrybėle, užrištomis akimis bandė atpažinti, ką ... skaityti plačiau

Gruodžio 22 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko visų ilgai lauktas renginys „Kalėdų vaišės ir žaidimai“. Renginio programa buvo įvairiapusė ir pradžiugino ne tik jaunuosius Erdvių lankytojus, bet ir vyresniuosius. Jaunuoliai, susiskirstę į komandas, aktyviai dalyvavo žaidimuose-viktorinose, kurių metu spėliojo, kas slepiasi po skrybėle, užrištomis akimis bandė atpažinti, ką liečia rankomis, minė mįsles, žaidė šaradas. Komandos buvo apdovanotos simboliniais prizais – saldumynais. Viso renginio metu skambėjo kalėdinė muzika, jaunuoliai vaišinosi savo ir jaunimo darbuotojos suneštomis vaišėmis. Erdvėse tvyrojo džiugi, linksma nuotaika ir... kvepėjo Kalėdomis.

Renginys ypač prisidėjo prie jaunuolių socialinių įgūdžių tobulinimo bendraujant su bendraamžiais ir vyresniais jaunuoliais, bendradarbiaujant tarpusavyje, kartu analizuojant ir sprendžiant problemas, padedant vienas kitam, dalinantis patirtimi ir pan. O svarbiausia, kad renginys suteikė jaunuoliams daug džiugių emocijų ir išgyvenimų bei nuspalvino jų kasdienybę ryškesnėmis spalvomis.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė
2015-12-27

baigti

Advento popietė „Spalvotas gyvenimas“ su kunigu br. Pauliumi

Gruodžio 2 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko popietė skirta adventui – „Spalvotas gyvenimas“. Šia proga atvirose jaunimo erdvėse apsilankė ypatingas svečias – kunigas, brolis Paulius Vaineikis, OFM. Popietėje dalyvavo 8 jaunuoliai, kurie susidomėję klausėsi br. Pauliaus pasakojimų apie jo kelią į kunigystę, jaunuolius ypač domino svečio gyvenimo įvairiaspalviškumas... skaityti plačiau

Gruodžio 2 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko popietė skirta adventui – „Spalvotas gyvenimas“. Šia proga atvirose jaunimo erdvėse apsilankė ypatingas svečias – kunigas, brolis Paulius Vaineikis, OFM. Popietėje dalyvavo 8 jaunuoliai, kurie susidomėję klausėsi br. Pauliaus pasakojimų apie jo kelią į kunigystę, jaunuolius ypač domino svečio gyvenimo įvairiaspalviškumas. Jaunuoliai kartu su br. Pauliumi giedojo jaunatviškas giesmes, kurias lydėjo svečio gitaros melodijos. Vėliau visi vaišinosi savanorės Sandros keptu obuolių pyragu.

Ši popietė pasižymėjo ypatingu jos dalyvių susidomėjimu, susikaupimu, susimąstymu apie dvasines, būties vertybes O brolis Paulius – nuostabus, jaunatviškas, įdomus žmogus – įnešė į dalyvavusiųjų gyvenimą ypač daug gerų emocijų ir šviesos.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2015-12-04

baigti

Kūrybinė popietė „Šv. Kalėdų belaukiant“ atvirose jaunimo erdvėse

Gruodžio 1 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko edukacinė-kūrybinė popietė „Šv. Kalėdų belaukiant“. Jaunuoliai su jaunimo darbuotoja gamino įvairias kalėdines dekoracijas – snaiges, kalėdines žvaigždes, žaisliukus. Kiekvienas atliktas darbelis atnešė gerų emocijų. Pagamintomis dekoracijomis buvo papuoštos „Tavo erdvės“ patalpos. Kūrybinė popietė baig... skaityti plačiau

Gruodžio 1 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ vyko edukacinė-kūrybinė popietė „Šv. Kalėdų belaukiant“. Jaunuoliai su jaunimo darbuotoja gamino įvairias kalėdines dekoracijas – snaiges, kalėdines žvaigždes, žaisliukus. Kiekvienas atliktas darbelis atnešė gerų emocijų. Pagamintomis dekoracijomis buvo papuoštos „Tavo erdvės“ patalpos. Kūrybinė popietė baigėsi pasivaišinimu arbata bei diskusija apie advento prasmę.

Ši popietė ne tik padėjo atsiskleisti jaunuolių kūrybiniams, meniniams gebėjimams, bet ir įgyti naujų. Popietės metu buvo ugdomi bendravimo, bendradarbiavimo, problemų sprendimo įgūdžiai per praktinę veiklą.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2015-12-04

baigti

2015 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių maratoną baigė spalvinga kūryba

Lapkričio 16 – 22 d. respublikos suaugusiųjų švietimą vykdančios švietimo įstaigos kvietė į įvairius renginius, organizuojamus tradicinės Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ proga. Lapkričio 20 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomenė sukvietė visuomenę į baigiamąjį renginį – popietę-kūrybos valandą „Gyvenimo spalvos&ldqu... skaityti plačiau

Lapkričio 16 – 22 d. respublikos suaugusiųjų švietimą vykdančios švietimo įstaigos kvietė į įvairius renginius, organizuojamus tradicinės Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ proga. Lapkričio 20 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomenė sukvietė visuomenę į baigiamąjį renginį – popietę-kūrybos valandą „Gyvenimo spalvos“, kuriame savo kūryba pasidalino ir Padvarių socialinės globos namų gyventojai.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija šiais metais švietimo, kultūros, meno, verslo įstaigas, institucijas bei organizacijas ir visus suaugusiuosius kvietė jungtis jau į 16-osios suaugusiųjų mokymosi savaitės judėjimą. Šiųmetinė suaugusiųjų mokymosi savaitė buvo skiriama aktyvaus mokymosi idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui. Įrodyta, kad mokymasis suaugusiojo amžiuje yra visapusiškai naudingas psichinei ir fizinei sveikatai stiprinti, socialiniam bendravimui plėtoti, pažintiniams gebėjimams vystyti ir palaikyti, santykiams su savimi ir aplinka užmegzti ir tobulinti, akiračiui plėsti ir daugeliui kitų žmogaus gyvenimo sričių arba kitaip – aktyviam gyvenimui.

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras prisijungė prie suaugusiųjų švietimo savaitės iniciatyvų ir kvietė dalyvauti organizuojamose veiklose. Buvo galima išgirsti naudingų patarimų praktikume „Nemokama teisinė pagalba – saugumo garantas“, kurį vedė Centro mokytoja, teisės magistrė Vaiva Krikščiūnaitė-Buitvydė, į karjeros mokymus „Kai kas apie batus“ kvietė VšĮ „Karjeros valdymo centro“ karjeros konsultantės Edita Mačiulskė ir Janina Urbikienė, į diskusiją apie asmens duomenis ir jų apsaugą elektroninėje erdvėje įtraukė Centro informacinių technologijų mokytoja Asta Machmajeva. Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras taip pat iniciavo respublikinį suaugusiųjų mokyklų mokinių kūrybinių darbų konkursą „Aktyvus mokymasis – gyvenimo pokyčiams“. Centro bendruomenė ne tik organizavo veiklas savo aplinkoje, taip pat dalyvavo veiklose ir kitose šalies švietimo įstaigose – Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro konferencijoje-forume „Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir aktyvus mokymasis socialinio saugumo kontekste: iššūkiai ir galimybės“, mokiniai buvo įtraukti į Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro organizuojamą šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursą „Aš ir pasaulis“ bei Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos respublikinį fotografijų konkursą „Pažinimo keliu einant“.

Galiausiai visuomenė buvo sukviesta į baigiamąjį renginį – kūrybinę popietę „Gyvenimo spalvos“, kurį vedė Centro mokytojos Vaiva Žekonienė ir Ineta Jurgaitienė. Įžvalgomis apie mažą, bet galingą mūsų tautą dalijosi, jos istorinius svarbiausius žingsnius apžvelgė istorijos mokytoja Aldona Riepšienė. Savo kūrybą popietės metu skaitė Kretingos rajono poetai Aušra Budreckienė ir Juozas Maksvytis. Aktyvus įvairių renginių dalyvis J. Maksvytis prisipažino, jog į Centro renginį buvo pakviestas pirmą kartą, o atvykęs nenusivylė, jį maloniai nuteikė ir aplinka, ir susirinkę žmonės. „Džiaugiuosi jūsų aktyvumu ir nepaprastai malonu jausti tą ryšį, kuris čia sieja visus susirinkusius. Neveltui rašytojas Antuanas de Sent Egziuperi kažkuomet sakė, kad didžiausia vertybė yra žmogaus ryšys su žmogumi. Jeigu norime prasmingai gyventi, supraskime, užjauskime vieni kitus“, – linkėjo poetas, padeklamavęs savo kūrybos eiles, vieną iš jų žemaitiškai ir itin smagiai.

Padvarių socialinės globos namų kūrėjai parengė ne ką prastesnę programą. Ričardas Dvornikovas visus itin smagiai nuteikė perskaitęs savo laišką Barbei, Robertas Šadauskas pagrojo, o Danguolė Viluckaitė padainavo dainą, kaip meilė gydo be vaistų. Savo kūrybos eiles deklamavo Vida Malakauskienė. Visą popietę susirinkusiuosius muzikos akordais džiugino kompozitorius, Centro muzikos mokytojas Gintaras Pucas, neseniai išleidęs muzikos plokštelę „Be sparnų skridau“.

Po itin įvairios programos Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktorės pareigas Palmira Jurgilienė dėkojo kūrėjams ir akcentavo, jog kiekvienas turime kūrėjo gyslelę – tereikia mokėti atrasti kūrybą savo žingsniuose. „Džiaugiuosi, kad esate čia su mumis, linkiu susirgti jums vienintele liga – meilės, draugystės liga ir kad vieninteliai vaistai būtų tolerancija, pakantumas, atjauta“, – teigė pavaduotoja.

Proga dalyvauti tokioje popietėje pasidžiaugė ir Kretingos rajono mero pavaduotoja Danutė Skruibienė. „Kas yra mokymasis? Tai pažinimo džiaugsmas, bet ir nepaprastai sunkus darbas. Šiandien galiu pasakyti, kad tik kūrybingi, darbštūs, išsilavinę žmonės gali kurti mūsų ateitį. Viskas, ką girdėjau, buvo pasakyta iš širdies. Čia nėra vietos skausmui. Tad nenustokim kurti ir tegul mūsų gyvenimas nusidažo gražiausiom spalvom“, – entuziastingai kūrėjams dėkojo vicemerė. Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila pripažino turėjęs progą bent akimirkai sustoti ir atsipalaiduoti. „Mes vis skubame, lekiame ir išties nebematome tų spalvų, kurios mus supa. Šiandien grįžęs namo galėsiu pasakyti, kad buvau tikrai puikiame renginyje“, – džiaugėsi vedėjas, įteikęs padėką Centro bendruomenei.

Popietės metu veikė mokytojos Juditos Alšauskienės vadovaujamų Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokinių bei Padvarių socialinės globos namų auklėtinių, dalyvaujančių Centro užsimėmimuose, darbų paroda. Puikiais darbais šventės dalyvius džiugino ir iniciatyvių mamų klubo „Iniciatyva“, vadovaujamo mokytojos Zitos Viluckienės, narės. Ypatingai visus sužavėjo Giedrės Pikturnaitės pagaminti papuošalai.

Daugiau kaip dešimt metų Suaugusiųjų mokymosi savaitės tradicijas puoselėjantis centras puikiais ir prasmingais renginiais džiugino ir šiais metais. Tad lieka padėkoti ne tik paskaitas, užsiėmimus, renginį vedusiems, bet ir kitoms Centro mokytojoms: Editai Bugenienei, Anželai Daugalienei, Virginijai Kvietkauskienei, Daliai Stirblienei.


Informaciją parengė mokytoja Rasa Gedvilaitė

2015-11-27

baigti

Bendravimas, tolerancija ir kiti svarbūs dalykai

Besibaigiantis lapkričio mėnuo - kupinas įdomių netradicinių veiklų, skirtų jaunimo klasių mokiniams.

Lapkričio 6 dieną į netradicinį socialinių įgūdžių ugdymo neformalaus švietimo užsiėmimą jaunimo klasių mokinius pakvietė centro socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė. Mokiniai šventė Pyragų dieną, kuri buvo skirta mandagaus bendravimo įgūdžiams tobulinti. Jaunimo klasių mokiniai ke... skaityti plačiau

Besibaigiantis lapkričio mėnuo - kupinas įdomių netradicinių veiklų, skirtų jaunimo klasių mokiniams.

Lapkričio 6 dieną į netradicinį socialinių įgūdžių ugdymo neformalaus švietimo užsiėmimą jaunimo klasių mokinius pakvietė centro socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė. Mokiniai šventė Pyragų dieną, kuri buvo skirta mandagaus bendravimo įgūdžiams tobulinti. Jaunimo klasių mokiniai kepė obuolių pyragą, kuriuo pavaišino auklėtojas Vaivą Žekonienę ir Reginą Burbienę. Teigiamų emocijų ir šviesių minčių kupino užsiėmimo metu buvo gera dalintis ne tik pyragu, bet ir šiluma bei šypsenomis.

Lapkričio mėnesį jaunimo klasių mokiniai dalyvavo keliose netradicinio ugdymo dienose.

Lapkričio 16 dieną Centre vyko netradicinio ugdymo diena, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Netradicinio ugdymo dienos tikslas ir uždaviniai: išsiaiškinti žodžio „tolerancija“ reikšmę, aptarti su jaunimo klasių mokiniais, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius mokiniai prisimena ar žino, aptarti pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei, paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam. Netradicinio ugdymo dienos metu mokiniai kartu su mokytojais Vaiva Žekoniene, Virginija Kvietkauskiene, Egle Bugenyte, Gintaru Pucu, Vida Rojuviene ir socialine pedagoge Dainora Kalniškiene diskutavo apie tolerantišką ir netolerantišką elgesį, braižė minčių žemėlapį, kuriame turėjo pavaizduoti, kaip kiekvienas iš jų įsivaizduoja tolerantišką asmenybę, kūrė toleranciją skatinančius aforizmus, klausėsi grupės „Picaso“ dainos „Tyla“. Tolerancijos dienos simboliu pasirinkta mozaika. AJE mokiniai kartu su mokytoja Regina Burbiene iš netradicinių medžiagų sukūrė mozaiką - Tolerancijos saulę. Netradicinio ugdymo dienos pabaigoje jaunimo klasių mokiniai žiūrėjo filmą tolerancijos tema ir jį aptarė su socialine pedagoge Dainora Kalniškiene.

Lapkričio 18 dieną netradicinio ugdymo dieną „Diena be patyčių“, skirtą patyčių prevencijai, jaunimo klasių mokiniai ir mokytojai Vaiva Žekonienė, Eglė Bugenytė, Rasa Gedvilaitė ir Arūnas Dievinas pradėjo diskusija apie tai, kas yra patyčios, kokį elgesį galima pavadinti patyčiomis. Mokiniai noriai įsitraukė į diskusiją apie patyčias, aptarė patyčių pavyzdžius, kuriuos jie mato Centre. Mokytojas Arūnas Dievinas pakvietė mokinius į AJE, kurioje vyko sportinių žaidimų varžybos „Draugystės žaidimas“.

Lapkričio 19 dieną centre paminėta Tarptautinė nerūkymo diena. Jaunimo klasių mokiniai neformalaus švietimo užsiėmimo metu su socialine pedagoge Dainora Kalniškiene aptarė rūkymo žalą. Mokiniai piešė plakatus ir žiūrėjo prevencinius filmukus.

Jaunimo klasių mokiniai pasidžiaugė, kad jiems buvo pasiūlytos įdomios ir naudingos netradicinės veiklos, į kurias jiems labai patiko įsitraukti.


Informaciją pateikė mokytoja Vaiva Žekonienė

2015-11-19

baigti

Tarptautinės tolerancijos dienos tema „Tolerancija gyvūnams“

2015 m. lapkričio 16 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ buvo minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šiais metais tolerancijos dienos tema – „Tolerancija gyvūnams“. Šia proga buvo surengtas renginys, kurio tikslas – paskatinti jaunuolius susimąstyti apie gyvūnus, juos saugoti, jais rūpintis ir būti atsakingais piliečiais. Renginio metu taip pat buvo siekiama plėtoti kūrybinę, ... skaityti plačiau

2015 m. lapkričio 16 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ buvo minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šiais metais tolerancijos dienos tema – „Tolerancija gyvūnams“. Šia proga buvo surengtas renginys, kurio tikslas – paskatinti jaunuolius susimąstyti apie gyvūnus, juos saugoti, jais rūpintis ir būti atsakingais piliečiais. Renginio metu taip pat buvo siekiama plėtoti kūrybinę, meninę ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Renginyje dalyvavo 6 jaunuoliai. Renginio metu dalyviai kartu su jaunimo darbuotoja gamino lauko namelius beglobiams katinėliams. Atskleisdami savo meninius gabumus, jaunuoliai namukus iš kartono ir putplasčio puošė įvairiais spalvoto popieriaus karpiniais. Buvo pagaminti 2 šilti nameliai, kurie pradžiugins ir šiltai peržiemoti leis „Būk mano draugas“ prieglaudos gyventojams. Jaunimo darbuotoja įsipareigojo jaunuolių gaminius perduoti prieglaudos darbuotojams.

Sumeistravę namelius, jaunuoliai su jaunimo darbuotoja vaišinosi saldumynais, diskutavo apie toleranciją, pakantumą gyvūnams, šių priklausomybę nuo mūsų bei būtinybę būti atsakingais ir garbingais piliečiais. Jaunuoliai aktyviai dalyvavo diskusijoje, prisiminė įvairių istorijų renginio tema, noriai jas pasakojo.

Tolerancijos dienos paminėjimą užbaigėme plakato, skatinančio būti atsakingiems gyvūnų ir visų žmonių atžvilgiu, gaminimu, pakabinome jį vienoje iš matomiausių „Tavo erdvės“ vietų.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė

2015-11-16

baigti

Profesinės karjeros pamokose – Kretingos technologijos ir verslo mokyklos naujovės

Jau ne pirmus metus Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras bei Kretingos technologijos ir verslo mokykla bendradarbiauja ugdymo karjerai srityje: Centre savo mokyklos teikiamas galimybes tiek jaunimo, tiek suaugusiųjų klasių mokiniams pristato profesinės mokyklos karjeros konsultantė Aušra Grikštaitė, jaunimo klasių mokiniai lankosi profesinės mokyklos organizuojamose atvirų durų dienose.

Šiais... skaityti plačiau

Jau ne pirmus metus Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras bei Kretingos technologijos ir verslo mokykla bendradarbiauja ugdymo karjerai srityje: Centre savo mokyklos teikiamas galimybes tiek jaunimo, tiek suaugusiųjų klasių mokiniams pristato profesinės mokyklos karjeros konsultantė Aušra Grikštaitė, jaunimo klasių mokiniai lankosi profesinės mokyklos organizuojamose atvirų durų dienose.

Šiais metais 8j ir 9j kl. mokiniai tęsia mokymąsi pagal profesinės karjeros planavimo programą, tad ir toliau susipažįsta su karjeros bei mokymosi galimybėmis Klaipėdos apskrityje. Puikias galimybes tobulinti virėjo ir autoremontininko profesines kompetencijas lapkričio 2 d. vykusio susitikimo metu pristatė Kretingos technologijos ir verslo mokyklos karjeros koordinatorė Aušra Grikštaitė. Tokias galimybes profesinės mokyklos mokiniams suteikia mokyklos dalyvavimas projektinėje veikloje – pastaraisiais metais Kretingos technologijos ir verslo mokyklos mokiniai stažavosi Maltoje, Austrijoje. Karjeros konsultantė Aušra Grikštaitė skatino susirinkusius kuo geriau mokytis užsienio kalbos – tai pirmoji sąlyga pageidaujančiam dalyvauti stažuotėje. Karjeros konsultantė pristatė ir kitas profesijas, pagal kurių programas šiandien galima mokytis Technologijos ir verslo mokykloje: virėjo, konditerio, logisto – ekspeditoriaus, autošaltkalvio remontininko, padavėjo, barmeno, suvirintojo, dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo, automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, akcentavo, kokios profesijos populiariausios, pagal kurias lengviausia baigusiems įsidarbinti. Mokiniai ne tik peržiūrėjo reklaminį filmuką, bet ir uždavinėjo klausimus koordinatorei apie mokymosi trukmę įgijus pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, stipendijos galimybes, popamokinę veiklą profesinėje mokykloje. Norisi tikėtis, kad susitkimas paskatino jaunimo klasių mokinius dar kartą susimąstyti apie būsimos profesijos pasirinkimą.


Informaciją parengė profesinės karjeros mokytoja Virginija Kvietkauskienė
2015-11-14

baigti

Kitokia Pyragų dienos interpretacija

2015 m. lapkričio 6 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ renginiu „Pyragas ir filmas“ buvo paminėta Pyragų diena. Renginio tikslas – paskatinti jaunuolius susimąstyti apie likimo nuskriaustuosius, sužinoti apie pagalbos jiems teikimo būdus, taip pat plėtoti bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas.

Į renginį „Pyragas ir filmas“ susirinko keturiolika jaunuolių. Dalyviai kartu s... skaityti plačiau

2015 m. lapkričio 6 d. atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ renginiu „Pyragas ir filmas“ buvo paminėta Pyragų diena. Renginio tikslas – paskatinti jaunuolius susimąstyti apie likimo nuskriaustuosius, sužinoti apie pagalbos jiems teikimo būdus, taip pat plėtoti bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas.

Į renginį „Pyragas ir filmas“ susirinko keturiolika jaunuolių. Dalyviai kartu su jaunimo darbuotoja gamino pyragą, o gamindami diskutavo apie Pyragų dienos tikslą – pagalbos teikimą likimo nuskriaustiesiems, pagalbos būdus (savanorystę, neformalią pagalbą šalia esančiam, materialines aukas ir kt.), pagalbos nelaimėliams prasmę ir naudą. Jaunuoliai aktyviai dalyvavo diskusijoje ir ypač noriai gamino pyragą. Daugelis jų sužinojo iki šiol negirdėtų dalykų renginio tema.

Renginys buvo užbaigtas filmo peržiūra smaguriaujant pačių pasigamintu pyragu.


Informaciją parengė jaunimo darbuotoja Silvija Padroštytė
2015-11-09

baigti

Etnografinių regionų metams baigiantis

Šiemet Lietuvoje vyko daug įvairių renginių, skirtų etnografinių regionų metams paminėti. Mūsų Centras taip pat neliko abejingas šiai iniciatyvai. Spalio 22 dienos pavakarę Centro bibliotekoje vyko žemaitiška vakaronė. Renginio sumanytojos etikos mokytoja Zita Viluckienė ir lietuvių kalbos mokytoja, bibliotekininkė Anžela Daugalienė 4G klasės mokinius pakvietė į renginį, skirtą žemaitiškam fol... skaityti plačiau

Šiemet Lietuvoje vyko daug įvairių renginių, skirtų etnografinių regionų metams paminėti. Mūsų Centras taip pat neliko abejingas šiai iniciatyvai. Spalio 22 dienos pavakarę Centro bibliotekoje vyko žemaitiška vakaronė. Renginio sumanytojos etikos mokytoja Zita Viluckienė ir lietuvių kalbos mokytoja, bibliotekininkė Anžela Daugalienė 4G klasės mokinius pakvietė į renginį, skirtą žemaitiškam folklorui. Vakaro metu skambėjo žemaitiškos dainos, buvo sekami tarmiški pasakojimai, žaidžiami žaidimai, surengta tarmiškų žodžių viktorina. Viliamasi, kad tokios veiklos paskatins mokinius labiau mylėti savo šalį, kalbą ir savąją tarmę.


Informaciją parengė mokytojos Zita Viluckienė, Anžela Daugalienė
2015-10-26

baigti

Užsienio kalbų metodinė savaitė

Spalio 12-16 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre vyko užsienio kalbų metodinė savaitė, kurią organizavo Centro užsienio kalbų mokytojos: prancūzų kalbos mokytoja metodininkė V. Kvietkauskienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė E. Bugenienė, anglų kalbos vyr. mokytoja I. Kaltauskienė ir vokiečių kalbos mokytoja I. Jurgaitienė. Užsienio kalbų metodinės savaitės tikslas - supažindinti mokinius su kalbos &sca... skaityti plačiau

Spalio 12-16 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre vyko užsienio kalbų metodinė savaitė, kurią organizavo Centro užsienio kalbų mokytojos: prancūzų kalbos mokytoja metodininkė V. Kvietkauskienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė E. Bugenienė, anglų kalbos vyr. mokytoja I. Kaltauskienė ir vokiečių kalbos mokytoja I. Jurgaitienė. Užsienio kalbų metodinės savaitės tikslas - supažindinti mokinius su kalbos šalies simboliais: žymiais paminklais, garsiomis istorinėmis bei šių dienų asmenybėmis, maisto kultūra, geografiniais ypatumais.

Ypatingas dėmesys savaitės metu buvo skiriamas medijų panaudojimui pamokoje. Suaugusieji besimokantieji turėjo galimybę su kalbos šalies simboliais susipažinti žiūrėdami ir aptardami filmų ištraukas, dainų vaizdo klipus, pateiktis, virtualius pristatymus. Prancūzų kalbos pamokoje mokiniai apie Edith Piaf – legendinės prancūzų dainininkės gyvenimą ‒ kalbėjosi skambant dainoms „Je ne regrette rien“, „Padam padam“, rusų kalbos pamokoje ‒ virtualiai keliavo po Rusiją, anglų kalbos ‒ susipažino su Oliverio Tvisto pasauliu, vokiečių kalbos ‒ ieškojo sąsajų tarp Tomo Mano ir Nidos. Jaunimo klasėse Anglijos ir Rusijos simbolių aptarimas vyko integruojant kalbos ir dailės pamokas. Savaitės pabaigoje organizuotoje viktorinoje „Ar pažįstu šalį, kurios kalbą mokausi?“ mokiniai turėjo galimybę parodyti savo išmonę, žinias apie kalbos šalies simbolius. Komandose, sudarytose iš skirtingų kalbų atstovų, puikiai pasirodė visų kalbų atstovai.


Informaciją parengė vokiečių kalbos mokytoja Ineta Jurgaitienė

2015-10-22

baigti

Pradėta įgyvendinti ugdymo karjerai programa „Kai kas apie batus”

Spalio 6 d. pradėtas įgyvendinti Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre veikiančių Atvirų jaunimo erdvių „Tavo erdvė“ projektas – ugdymo kerjerai programa „Kai kas apie batus“. Programos lektorės – patyrusios viešosios įstaigos „Karjeros valdymo centras“ karjeros konsultantės Edita Mačiulskė ir Janina Urbikienė. Programos tikslas – padėti mokiniams pažinti sa... skaityti plačiau

Spalio 6 d. pradėtas įgyvendinti Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre veikiančių Atvirų jaunimo erdvių „Tavo erdvė“ projektas – ugdymo kerjerai programa „Kai kas apie batus“. Programos lektorės – patyrusios viešosios įstaigos „Karjeros valdymo centras“ karjeros konsultantės Edita Mačiulskė ir Janina Urbikienė. Programos tikslas – padėti mokiniams pažinti save, išmokti planuoti savo ateitį, ugdytis įgūdžius ir taikyti juos įvairiose veiklose, kryptingai ir nuosekliai siekti karjeros. Programa taip pat siekiama skatinti mokinių iniaciatyvą, sąmoningumą, savarankiškumą, tobulinti komandinio darbo gebėjimus.

Programos įgyvendinimas – puiki galimybė paįvairinti profesinės karjeros pamokas jaunimo klasių mokiniams ir ugdymo karjerai pamokas pasirinkusiems suaugusiųjų klasių mokiniams, padėti profesinio apsisprendimo kelyje visiems besidomintiems. Jaunimo ir suaugusiųjų klasių mokiniai užsiėmimuose dalyvavo atskirai. 8 ir 9 jaunimo klasių mokiniai pirmojo užsiėmimo metu turėjo galimybę labiau pažinti save, įvertinti savo gebėjimus, dirbo individualiai ir grupėse, diskutavo apie tai, ką jiems reiškia karjera. Suaugusiųjų klasių mokiniai diskutavo apie vertybes, išskyrė jiems aktualiausias gyvenime, sprendė, kaip jas suderinti. Mokinius suintrigavo užduotis, kurios metu reikėjo įvardinti savo baimes. Puiku, kad paprasti patarimai padėjo išmokti susidoroti su baimėmis, kad ir kokios jos bebūtų. Vilties ir tikėjimo, kad gyvenime viską galima įveikti, kad visi turime pasirinkimo galimybes suteikė trumpo vaizdo įrašo apie neįgalų australą Nicką Vujicic peržiūra.

Mokiniai su nekantrumu laukia kitų užsiėmimų karjeros tema: „“Iškrisk iš batų“, „Pasimatuok batus“, „Ar tau tinka tavo batai?“, „Mano batai buvo du“, „Batų paradas“. Tikime, kad užsiėmimų ciklas tikrai padės jiems priimti tinkamus sprendimus dėl būsimos profesijos pasirinkimo, karjeros kelio. Programą įgyvendinti numatoma iki 2015 m. pabaigos.


Informaciją parengė mokytoja Virginija Kvietkauskienė

2015-10-10

baigti

Susipažino su galimybėmis, kaip pradėti verslą

Rugsėjo 29 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre lankėsi Klaipėdos teritorinės darbo biržos Kretingos skyriaus specialistai Lina Paulauskienė ir Jonas Žilinskas. 8 jaunimo ir 9 jaunimo klasių mokiniams toks užsiėmimas buvo viena iš ikiprofesinio ugdymo veiklų ‒ šiais metais mokiniai mokosi tęstinio profesinės karjeros planavimo modulio. Mokslo metų pradžioje profesinės karjeros planavimo dalyką be... skaityti plačiau

Rugsėjo 29 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre lankėsi Klaipėdos teritorinės darbo biržos Kretingos skyriaus specialistai Lina Paulauskienė ir Jonas Žilinskas. 8 jaunimo ir 9 jaunimo klasių mokiniams toks užsiėmimas buvo viena iš ikiprofesinio ugdymo veiklų ‒ šiais metais mokiniai mokosi tęstinio profesinės karjeros planavimo modulio. Mokslo metų pradžioje profesinės karjeros planavimo dalyką besimokantys mokiniai dalyvavo apklausoje ir kaip vieną iš labiausiai juos dominančių dalykų išskyrė verslo organizavimą. Darbo biržos specialistų parengta informaciją šiuo klausimu buvo išties naudinga, konkreti: mokiniai sužinojo, kokios lengvatos laukia pradedančių verslininkų, kokius dokumentus jie privalo turėti, pasirengti, nuo kokio amžiaus gali pradėti tokią veiklą vykdyti ir pan.

Specialistė Lina Paulauskienė nepamiršo dar kartą aptarti įsidarbinimo galimybių barometro Klaipėdos apskrityje ir Lietuvoje, akcentuoti 2015 m. įsidarbinimo galimybių pokyčius. Profesijos pasirinkimas nėra greitas ir lengvas žingsnis. Tad mokiniai turėjo dar vieną galimybę įvertinti savo būsimos profesijos pasirinkimą, pasvarstyti apie verslo pradžios galimybes, suteikiamas lengvatas.

Susitikime dalyvavo ir 10 jaunimo klasės mokiniai, greičiausiai iš visų jaunimo klasių mokinių turėsiantys apsipręsti dėl tolimesnio mokymosi, profesijos pasirinkimo. Tikimės, kad juos susitikime su darbo biržos specialistais išgirsta informacija dar vienu žingsniu priartino prie tinkamos būsimos profesijos pasirinkimo.


Informaciją parengė mokytoja Virginija Kvietkauskienė
2015-10-05

baigti

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 70-ties metų jubiliejaus šventė „Tik ėjimas keliu“

2015 m. rugsėjo 1-ąją susirinkome į mokyklos – Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro – 70-ties metų jubiliejaus paminėjimą. “Tik ėjimas keliu” – toks netradicinis pavadinimas buvo parinktas šventei. Laukė ir netradicinis šventės scenarijus – jubiliejinis posėdis pagal darbotvarkę.

Pradėjome nuo rimtų ir svarių klausimų. Centro mokytojos Virginija Kvietkauskienė ir Vaiv... skaityti plačiau

2015 m. rugsėjo 1-ąją susirinkome į mokyklos – Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro – 70-ties metų jubiliejaus paminėjimą. “Tik ėjimas keliu” – toks netradicinis pavadinimas buvo parinktas šventei. Laukė ir netradicinis šventės scenarijus – jubiliejinis posėdis pagal darbotvarkę.

Pradėjome nuo rimtų ir svarių klausimų. Centro mokytojos Virginija Kvietkauskienė ir Vaiva Krikščiūnaitė-Buitvydė susirinkusiuosius pasitiko Vytauto Kernagio “Kelio daina” ir trumpai pristate svarbiausius Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 70-ties metų veiklos faktus. Smagu, kad šventės dalyviai – buvusios mokyklos direktorės Irena Zapalienė, Vilma Gnedojienė, direktorės pavaduoja Virginija-Audronė Timošenkienė, buvusios mokytojos Onutė Stončienė, Ona Stuopelienė, Vida Trakienė, Adelė Jonauskienė, Marijona Stankuvienė, Danutė Trumpienė, meras Juozas Mažeika, administracijos direktoraus pavaduotoja Danutė Skruibienė,  švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila, vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė, specialistai Aušra Zebitienė, Jolanta Jurgutienė, Asta Pocienė, Sonata Petravičienė, Diana Garjonienė – ne tik klausėsi linksmo ir nuotaikingo pasakojimo apie centro istoriją, bet ir puikiai atsakinėjo į su istorija susijusius klausimus. Tikrai ne vienas vakaro dalyvis galėjo pasakyti, kaip vadinosi centras anksčiau, kokias mokymosi formas siūlė mokiniams ir pan.

 Šiltų žodžių centrui, mokytojams, buvusiems ir dabar dirbantiems, negailėjo buvusios Centro direktorės Irena Zapalienė, Vilma Gnedojienė. Bet jausmingiausia ir labiausiai kiekvieno  širdį palietusi buvo Centro direktorės Irenos Dukštienės kalba – trečiasis posėdžio darbotvarkės klausimas. Direktorė vedė paskutinę pamoką – atsisveikino su kolektyvu, visiais dirbusiais kartu keturiolika metų, nuo 2001-ųjų gegužės. 2015 m. rugsėjo 1-oji Irenai Dukštienei – paskutinė rugsėjo 1-oji. “Tikėjimas keliu” – taip vadinosi paskutinė pamoka. Simboliškos prasmės – nuo “Tik ėjimo keliu” iki “Tikėjimo keliu”. Džiugu, kad tiek metų darbo kartu su direktore nebuvo tik ėjimas keliu, tikėjimas keliu, sėkme, nepaisant visų iškylančių sunkumų, vedė centrą tuos keturiolika metų. Pasiekta, kad suaugusiųjų mokykloje buvo akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtos jaunimo klasės, įteisintas nuotolinis mokymas, Centras įsikūrė naujose patalpose…Nuveikta daug reikšmingų darbų.

Už puikų ėjimą keliu direktorei dėkojo pavaduotoja Palmira Jurgilienė. Tikrai ne veltui lygino direktorę su amerikiečių rašytojo Ričardo Bacho knygos herojumi Džonatanu Livingstonu Žuvėdra – mylinčiu laisvę, puoselėjančiu draugystę, tarpsusavio santykius, meilę ir atlaidumą.


Parengė mokytoja Virginija Kvietkauskienė

2015-09-25

baigti

Kviečiame mokytis

Primename, kad Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vakarinis traukinys 2015 m. rugsėjo 1d. pajudės... Džiaugsis tie, kurie suspėjo į jį įlipti, kurie suprato, kad mokytis niekada nevėlu.

Jei dar neturite išsilavinimo, paskubėkite jį įsigyti. Mokytojai, visada pasiruošę padėti, laukia Jūsų. Pasirūpinkite savimi. Galima rinktis pavie... skaityti plačiau

Primename, kad Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vakarinis traukinys 2015 m. rugsėjo 1d. pajudės... Džiaugsis tie, kurie suspėjo į jį įlipti, kurie suprato, kad mokytis niekada nevėlu.

Jei dar neturite išsilavinimo, paskubėkite jį įsigyti. Mokytojai, visada pasiruošę padėti, laukia Jūsų. Pasirūpinkite savimi. Galima rinktis pavienio arba grupinio mokymosi formas bei mokymosi būdus: kasdienį, neakivaizdinį, nuotolinį, savarankišką, individualų. Jei turite išsilavinimo dokumentą ir norite pagilinti kurio nors dalyko žinias galite mokytis tik vieno ar kelių dalykų.

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras priima suaugusius  mokytis į 5-12 klases.  Į jaunimo klases priimami asmenys nuo 12 metų.

Į 9-12 nuotolines klases priimami mokytis visos šalies suaugusieji.

Susidomėjote? Kreipkitės į Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą iki rugpjūčio 31 d. J.Pabrėžos g. 8, Kretinga, tel.8 674 13639

Galite užduoti klausimus el paštu palmira.jurgiliene@kretingasjmc.lt

Prašymas dėl priėmimo mokytis pateikiamas Centro direktorei.

Prie prašymo mokytis pridedama:

 • asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija;
 • asmenys, kurių pavardė nesutampa su pavarde nurodyta išsilavinimo dokumente, pateikia pavardės keitimo dokumento kopiją;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
 • pageidaujantis tęsti mokymąsi - mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje klasėje;
 • užsienyje mokęsi asmenys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimami bendra tvarka, o neturintiems mokymosi pasiekimų dokumento - Centrui įvertinus jo mokymosi pasiekimus;
 • nepilnamečiai mokiniai pateikia sveikatos pažymėjimą.

Informacija atnaujinta 2015-02-01

baigti

Akcija ,,Keisk cigaretę į obuolį‘‘, skirta Pasaulinei nerūkymo dienai paminėti

Gegužės 29 d. Centre vyko prevencinė akcija ,,Keisk cigaretę į obuolį‘‘, skirta paminėti Pasaulinei nerūkymo dienai. Akcijoje dalyvavo jaunimo klasių mokiniai ir AJE ,,Tavo erdvė‘‘ lankytojai. Akcijos metu jaunimo klasių mokiniai ir AJE lankytojai vaišinosi obuoliais, cigaretes keitė į obuolius. Jaunimo klasių mokiniai piešė plakatus, žiūrėjo prevencinius filmukus. Mokiniai noriai palaik... skaityti plačiau

Gegužės 29 d. Centre vyko prevencinė akcija ,,Keisk cigaretę į obuolį‘‘, skirta paminėti Pasaulinei nerūkymo dienai. Akcijoje dalyvavo jaunimo klasių mokiniai ir AJE ,,Tavo erdvė‘‘ lankytojai. Akcijos metu jaunimo klasių mokiniai ir AJE lankytojai vaišinosi obuoliais, cigaretes keitė į obuolius. Jaunimo klasių mokiniai piešė plakatus, žiūrėjo prevencinius filmukus. Mokiniai noriai palaikė akciją ir aktyviai joje dalyvavo. Prevencinę akciją organizavo Centro socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė ir  mokytoja Vaiva Žekonienė.

Informaciją pateikė socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė

2015-05-29

baigti

Neformalaus švietimo užsiėmimas, skirtas prevencijai

Gegužės 19 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre lankėsi Kretingos policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistės Lijana Galdikienė ir  Gitana Macienė. Specialistės kartu su savo kolegomis bei socialine pedagoge Dainora Kalniškiene jaunimo klasių mokiniams pravedė neformalaus švietimo užsiėmimą, skirtą prevencijai. Mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos R... skaityti plačiau

Gegužės 19 d. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre lankėsi Kretingos policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistės Lijana Galdikienė ir  Gitana Macienė. Specialistės kartu su savo kolegomis bei socialine pedagoge Dainora Kalniškiene jaunimo klasių mokiniams pravedė neformalaus švietimo užsiėmimą, skirtą prevencijai. Mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymu,  reglamentuojančiu mokinių rūkymą prie ugdymo įstaigų. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis nuo rūkymo sukeltų ligų pasaulyje kasmet miršta apie 5 milijonus žmonių. Mokiniai kalbėjo apie rūkymo žalą ir buvo skatinami atsisakyti šio žalingo įpročio. Daug dėmesio buvo skirta mokinių netinkamo elgesio prevencijai. Mokiniai dar kartą buvo supažindinti kas yra netinkamas elgesys, kaip jo išvengti, kokios yra netinkamo elgesio pasekmės.

Informaciją pateikė socialinė pedagogė  Dainora Kalniškienė

2015-05-20

baigti

II RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, bendradarbiaudamas su Šiaulių universitetu, jau antrą kartą surengė respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei“. Į konferenciją susirinko gausus būrys švietimo sistemos darbuotojų iš visos Lietuvos, skaityti itin reikšmingi pranešimai,... skaityti plačiau

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, bendradarbiaudamas su Šiaulių universitetu, jau antrą kartą surengė respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei“. Į konferenciją susirinko gausus būrys švietimo sistemos darbuotojų iš visos Lietuvos, skaityti itin reikšmingi pranešimai, padėję suvokti, kokios svarbios šiuolaikinės technologijos, siekiant tobulėti tiek pačiam mokytojui, dėstytojui ir mokiniams.

Susirinkusį margą būrį iš visos Lietuvos sveikino plenarinio posėdžio pirmininkė mokslų daktarė Sigita Turskienė, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asiciacijos pirmininkė Natalja Kimso, organizatorės Kretingos suaugusiųjų jaunimo mokymo centro direktorė Irena Dukštienė ir jos pavaduotoja Palmira Jurgilienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila ir jo pavaduotoja Daiva Tranizienė. „Džiugu, jog tokia konferencija vyksta Kretingoje, kad Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ėmėsi tos sunkios užduoties ir įdiegė nuotolinį mokymą. Dabar jau eina šešti metai. Dėkingas esu už tokį sunkų darbą šios mokymo formos iniciatorei – Centro direktorės pavaduotojai Palmirai. 2010 metais buvo įdiegta Moodle sistema, kurios pagalba mokiniams, gyvenantiems užsienyje, negalintiems kasdien atvykti į pamokas, mamoms auginančioms mažamečius vaikus atsirado galimybė mokytis nuotoliniu būdu ir įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą. Nelengva buvo – teko mokytis visiems: ir mokytojams, ir mokiniams, bet Centro mokytojai tobulino kompiuterines žinias, kūrė nuotolinius kursus mokėsi ir tobulėjo“, – negailėjo gerų žodžių Švietimo skyriaus vedėjas A. Sungaila.

Plenariniame posėdyje pirmoji savo pranešimą „IEA Tarptautinis kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimas ICILS 2013: rezultatai ir pamokos“ pristatė Švietimo informacinių technologijų centro Tarptautinių tinklų skyriaus vedėja Asta Buinevičiūtė. Vienas iš pagrindinių lektorės pranešimo tikslų buvo pristatyti, koks gi mūsų šalies kompiuterinio raštingumo lygis ir ką galima padaryti geriau.

Ugdymo plėtotės centro atstovė Alvida Lozdienė skaitė pranešimą „IKT projektai mokyklai“, ji pristatė Europos Tarybos 2006 m. apibrėžtas pagrindines aštuonias kompetencijas, kurios tinka Europos šalių visuomenėms, ne tik mokytojams ir mokiniams. Svarbiausia, gebėjimas susikalbėti, anglų kalbos mokėjimas, taip pat svarbus gebėjimas mokytis, spręsti problemas, raštingumas, o kadangi 21 amžius, svarbus ir kompiuterinis raštingumas. Pasak A. Lozdienės, nebūtina griebtis naujausių technologijų, kad įsilieti į minią, geriau, jei kažko nežinai, pradėti nuo paprastesnių dalykų. „Tėvai skuba pirkti vaikams planšetinius kompiuterius, net neišsiaiškinę, ar mokykloje veikia bevielis ryšys“, – pavyzdį pateikė lektorė.

Kitas svarbus aspektas, kurį iškėlė lektorė, yra informacijos apdorojimas. „Kažkada žmonės net neįsivaizdavo, jog knygas skaitysime kompiuteriuose, tačiau jokiu būdų negalima teigti, jog prieš penkis šimtus metų žmonių smegenys buvo kitokios – tiesiog buvo kitokios technologijos, kitokia gyvenimo eiga“, – sakė lektorė.

Tyrimų duomenimis, Lietuvoje apie 40 proc. mokytojų darbo vietų kompiuterizuotos, apie 70 proc. mokytojų mokėsi taikyti IKT pamokose, apie 80 proc. mokyklų naudoja el. dienynus, daugiau kaip 60 proc. 8 klasės mokinių mokymosi tikslais naudoja savo asmeninius kompiuterius ir mobiliuosius telefonus.

Savo patirtimi dalinosi Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos atstovė dr. Estela Daukšienė, kuri kalbėjo apie atvirą profesinį bendradarbiavimą. Šiaulių universiteto profesorius habilituotas daktaras Leonidas Sakalauskas aptarė svarbiausią informatikos mokslo problemą.

Antrame posėdyje  konferencija pasidalino į dvi sekcijas: nuotolinio mokymosi – pirmininkas doc. dr. Rytis Vilkonis ir IT ir ryšio panaudojimo ugdymo kokybei – pirmininkė dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė.

Itin nustebino Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai Margiris Burakauskas, Džiugas Mažulis bei Lukas Martišius. Jie atskleidė, jog loterijose laimėti galima tik pasvajoti – jie apskaičiavo tikimybes laimėti, kurios labai menkos. „Kai pamatom, jog parduotuvėje žmogus perka loterijos bilietą, taip ir norisi jam pasakyti, kad neleisk be reikalo pinigų, vis tiek nieko nelaimėsi. Žinoma, loterijoje niekas nelaimėti negali, tad mažiausi laimėjimai dažniau laimimi“, – pasakojo mokiniai.

Centro direktorės pavaduotoja ugdymui Palmira Jurgilienė pristatė mokymo ir mokymosi praktiką suaugusiųjų nuotoliniame mokyme. Pavaduotoja pasidžiaugė, kad nuotolinis mokymas tobulėja kasdien. „Sparčiai žengiame į priekį mokomės ir mokome. Nuotolinio mokymo(si) kursai yra kruopščiai planuojami siekiant tiek teorinę, tiek vaizdo medžiagą pateikti kuo aiškiau mokiniams. Mokymąsi palengvina vaizdo pamokos. Nuotolinių kursų teorinė medžiaga nuolat tobulinama atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir žinias. Mokymas(is) nuotoliniu būdu suteikia galimybę mokiniams laisvai pasirinkti laiką ir vietą, ugdo atsakomybę. Besimokantysis teorinę medžiagą gali studijuoti tiek laiko, kiek jam reikia, o kontrolinius darbus privalo atlikti laiku. Mokytis nuotoliniu būdu nelengva – reikia stiprios valios, tad didžiuojamės mokiniais, kurie jau įgijo vidurinį išsilavinimą šiuo būdu“, – teigė P. Jurgilienė.

Beje, pranešimai buvo skaitomi vaizdo konferencijų būdu iš Vilniaus ir Šiaulių. Šią vaizdo konferenciją stebėjo kolegos iš kitų miestų.

Apibendrinant konferencijos veiklą pritarta, kad šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo įtaka formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybei labai didelė ir sparčiai kintančios informacinių ir ryšių technologijos skatina tobulinti ugdymo procesą, panaudojant naujausias technologijas.

Visiems pranešėjams, plenarinių posėdžių moderatoriams po konferencijos Švietimo skyriaus vedėjas A. Sungaila įteikė padėkas.

Rasa Gedvilaitė

2015-05-04

baigti

Tapk ugniagesiu gelbėtoju!

Balandžio 23 d. profesinės karjeros planavimo pamoka 7 jaunimo klasės mokiniams buvo išskirtinė – mokytojos Virginijos Kvietkauskienės iniciatyva apsilankyta Kretingos priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Ankstesnėse karjeros planavimo pamokose mokiniai buvo susipažinę su teoriniais ugniagesio darbo aspektais: aptarę vaizdo filmus apie ugniagesių darbą, paruošimą, profesijai reikalingas savybes. Tad &sc... skaityti plačiau

Balandžio 23 d. profesinės karjeros planavimo pamoka 7 jaunimo klasės mokiniams buvo išskirtinė – mokytojos Virginijos Kvietkauskienės iniciatyva apsilankyta Kretingos priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Ankstesnėse karjeros planavimo pamokose mokiniai buvo susipažinę su teoriniais ugniagesio darbo aspektais: aptarę vaizdo filmus apie ugniagesių darbą, paruošimą, profesijai reikalingas savybes. Tad šis vizitas buvo puiki galimybė teorines žinias patikrinti praktiškai. Kartu su septintokais susipažinti su ugniagesio profesija panoro ir 9 jaunimo klasės mokiniai. Tarnyboje mokiniai lankėsi kartu su socialine pedagoge Dainora Kalniškiene ir mokytoja Dalia Stirbliene. Priešgaisrinės  gebėjimo tarnybos inspektorius  Egidijus Pazdrazdis parodė mokiniams vaizdo įrašų apie tai, kaip gesinami įvairūs ugnies šaltiniai, per kiek laiko įsiplieskia gaisras, supažindino su saugaus elgesio buityje bei gamtoje taisyklėmis, priminė, kaip elgtis, kad būtų išvengta gaisro pavojaus ir kaip elgtis, jam kilus. Tarnybos inspektorius bei kiti specialistai aprodė tarnybos patalpas, noriai bendravo su mokiniais, papasakojo, kaip galima įsigyti šią profesiją, koks yra ugniagesių darbas. Mokiniai galėjo pasimatuoti ugniagesių rūbus, šalmus, apžiūrėti automobilį, išbandyti gaisro metu naudojamus kvėpavimo aparatus. Jie tikrai nepraleido informacijos apie tai, kad ugniagesys turi nuolat mokytis – kiekvieną dieną 2 val. skiriamos ugniagesių teoriniam pasiruošimui. Tikimės, kad mokinius ši profesija sudomino ir jie bandys siekti vidurinio išsilavinimo, būtino ketinančiam tapti ugniagesiu gelbėtoju.

 

Informaciją parengė mokytoja Virginija Kvietkauskienė

2015-04-24

baigti

Gamtos mokslų, kūno kultūros, muzikos, dorinio ugdymo, menų ir technologijų savaitė „Gyvybės ir sveikatingumo pertraukų savaitė“

Balandžio 7 – 9 dienomis, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo Centre, vyko gamtos mokslų, kūno kultūros, muzikos, dorinio ugdymo, menų ir technologijų metodinė savaitė, skirta Pasaulinėms Žemės ir Vandens dienoms paminėti – „Gyvybės ir sveikatingumo pertraukų savaitė“. Šios savaitės tikslas – ugdyti mokinių ekologinį supratimą, atkreipti mokinių dėmesį į sveikatos stiprinimo sva... skaityti plačiau

Balandžio 7 – 9 dienomis, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo Centre, vyko gamtos mokslų, kūno kultūros, muzikos, dorinio ugdymo, menų ir technologijų metodinė savaitė, skirta Pasaulinėms Žemės ir Vandens dienoms paminėti – „Gyvybės ir sveikatingumo pertraukų savaitė“. Šios savaitės tikslas – ugdyti mokinių ekologinį supratimą, atkreipti mokinių dėmesį į sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę už savo sveikatą, įtraukiant mokinius į įvairias gyvybės sveikatinimo veiklas, kurios ugdytų jų kūrybiškumą, skatintų teisingą požiūrį į sveikos gyvensenos supratimą. Buvo parengtas stendas (D.Stirblienė), fotografijų paroda „Žemės spalvos“ (D.Stirblienė), vyko įvairios akcijos, integruotos viktorinos.

Skirtingomis savaitės dienomis, pertraukų metu vyko veikla, skirta tos dienos temai :

Antradienis (balandžio 7 d.) – Šypsenos, padėkos ir muzikos diena. I a. fojė veikė „Kūrybinės dirbtuvės“ ir „Padėkos paštas“ – čia mokiniai ir mokytojai, visi Centro darbuotojai, kviečiami geografijos mokytojos D. Stirblienės ir etikos mokytojos Z. Viluckienės galėjo pagaminti atviruką ar dekoruotą laiškelį žmogui, kuriam norisi padėkoti, pasakyti ką nors gražaus ar gero, kūrė šypsenėles, kurias dovanojo vieni kitiems.Vyko „Šypsenų foto sesija“. Pertraukų metu skambėjo skirtinga muzika – visi galėjo pajausti muzikos galią bei jos poveikį žmogaus organizmui: vieni klausėsi, kiti dainavo, treti judėjo muzikos ritmu. Muzika rūpinosi muzikos mokytojas G. Pucas.

Trečiadienis (balandžio 8 d.) – Asmens higienos svarba. Pertraukų ir pamokų metu, biologijos mokytoja V. Rojuvienė mokiniams priminė apie tinkamą rankų higieną, asmens higienos naudą sveikatai, žmogaus estetikai ir grožiui, o kūno kultūros mokytojas A. Dievinas – apie mankštos svarbą žmogaus organizmui, pakviesdamas mokinius pertraukų metu pasimankštinti. Po 4 pamokų, mokytojai V. Rojuvienė, A. Dievinas ir Centro socialinė pedagogė D. Kalniškienė pakvietė mokinius į linksmą muilo burbulų pūtimo akciją Centro kieme. Yra įrodyta, kad muilo burbulų pūtimas mokiniams daro teigiamą poveikį, lavina vaikų smegenų motorinius įgūdžius.

Ketvirtadienį (balandžio 9 d.) mūsų Centrą užvaldė ,,Vandens galia“. I a. fojė vyko akcijos „Pasipuošk mėlynai“, „Vanduo – gyvybės šaltinis“ – mokytojai ir mokiniai buvo raginami gerti kuo daugiau vandens, buvo akcentuojama vandens reikšmė žmogui, jo sveikatai ir gerai savijautai. Visiems, kurie vaišinosi vandeniu, buvo prisegti simboliniai ,,vandens lašeliai“, padovanoti lankstinukai apie vandenį. Vandeniu vaišino 4GV kl. mokinė A. Sungailaitė. Jaunimo klasių mokiniams vyko integruota geografijos – biologijos viktorina „Gamta – mūsų namai“ (D. Stirblienė ir V. Rojuvienė), o suaugusiųjų klasių mokiniams – integruota biologijos – fizikos – geografijos viktorina „Protmūšis“ (V. Rojuvienė, D. Trumpienė, D. Stirblienė).

Taip prabėgo mūsų metodinė savaitė. Visas emocijas įamžino nuotraukomis lietuvių kalbos mokytoja A. Daugalienė, kurios mums primins gerus prisiminimus iš akcijos „Gyvybės ir sveikatingumo pertraukų savaitė“. Ačiū visiems prisidėjusiems prie Gamtos mokslų, kūno kultūros, muzikos, dorinio ugdymo, menų ir technologijų metodinės savaitės renginių.

Informaciją parengė geografijos mokytoja D. Stirblienė

2015-04-10

baigti

Tarptautinė frankofonijos diena: „Parlez ‒ vous français?!”

Jau keletą metų iš eilės kovo mėnuo Lietuvoje minimas kaip Frankofonijos mėnuo. Frankofonijos sąvoka, atsiradusi dar XIX a., iš pradžių reiškė regionų, kuriuose kalbama prancūziškai, visumą. Šiandien ši sąvoka suprantama daug plačiau. Frankofonais vadinami žmonės, kurie ne tik kalba prancūziškai, bet ir domisi prancūzų kalba, Prancūzija ir šios šalies kultūra.<... skaityti plačiau

Jau keletą metų iš eilės kovo mėnuo Lietuvoje minimas kaip Frankofonijos mėnuo. Frankofonijos sąvoka, atsiradusi dar XIX a., iš pradžių reiškė regionų, kuriuose kalbama prancūziškai, visumą. Šiandien ši sąvoka suprantama daug plačiau. Frankofonais vadinami žmonės, kurie ne tik kalba prancūziškai, bet ir domisi prancūzų kalba, Prancūzija ir šios šalies kultūra.

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre Tarptautinės frankofonijos dienos proga prancūzų kalbos besimokantys, neabejingi šiai kalbai ir Prancūzijos kultūrai dalyvavo netradicinėje pamokoje „Prancūzų kalba ir Europos Sąjungos institucijos“. Prancūzų kalbos mokytoja Virginija Kvietkauskienė ir teisės pagrindų mokytoja Vaiva Krikščiūnaitė-Buitvydė kartu su mokiniais, mokytojais kalbėjosi apie prancūzų kalbos papilitimą, prancūzų kalbą vartojančias organizacijas ir institucijas pasaulyje bei Europoje. Diskutuota apie lingva franca idėją, iškeltą Europos Sąjungoje. Įdomu buvo sužinoti, kad šiandien vis daugiau kalbama apie tai, jog prancūzų kalba būtų vartojama kaip vienintelė oficiali kalba visose Europos Sąjungos institucijose: manoma, kad prancūziškai mokančių yra nemažai, pagrindinės Europos Sąjungos institucijos įsikūrusios prancūzakalbiuose miestuose, be to, būtų mažesnės sąnaudos vartoti tik vieną kalbą, o ne versti visus dokumentus į 28 kalbas. Prancūzų kalbos mokytoja Virginija Kvietkauskienė kvietė susirinkusiuosius sugriauti mitą apie tai, kad prancūzų kalbos mokytis sunku: prancūzų kalba ir anglų kalba turi apie 40 proc. bendrų žodžių, šioje kalboje nebeišlikęs linksniavimas. Tikėtina, kad pavyko susirinkusiems įrodyti, jog prancūziškai jie ... jau moka! Juk tikrai daugelis supranta, ką reiškia reklamoje, o dažnai ir kasdieniniame gyvenime vartojami žodžiai merci, cherchez la femme, tête-à-tête, rendez-vous, une baguette, café au lait... Pamokos pabaigoje kiekvienam įteikėme po laišką su tikrai pavasarišku prancūzišku palinkėjimu – C‘est la vie! La vie est belle! (Toks gyvenimas! Gyvenimas yra gražus!).

Pamokos organizatoriai tikisi, kad pavyko ne tik įdomiai praleisti laiką, bet ir sužadinti norą mokytis prancūzų kalbos, domėtis Prancūzija. Tad kitais metais viliamės dar didesnio būrio frankofonų!

Informaciją parengė prancūzų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Kvietkauskienė

2015-03-30

baigti

Lietuvos verslo kolegijos studijų programų pristatymas suaugusiųjų klasių mokiniams

Kovo 19 d. mokytojos Virginijos Kvietkauskienės ir bibliotekininės Anželos Daugalienės kvietimu Centre lankėsi Lietuvos verslo kolegijos Rinkodaros ir plėtros skyriaus vadovė Laura Žarnauskaitė. Mokiniai susipažino su Lietuvos verslo kolegijos siūlomomis studijų programomis, kurios iš tiesų šiuo metu labai paklausios: verslo procesų vadyba, turizmo ir paslaugų verslo industrija, pardavimų logistikos vadyba ir kt. ... skaityti plačiau

Kovo 19 d. mokytojos Virginijos Kvietkauskienės ir bibliotekininės Anželos Daugalienės kvietimu Centre lankėsi Lietuvos verslo kolegijos Rinkodaros ir plėtros skyriaus vadovė Laura Žarnauskaitė. Mokiniai susipažino su Lietuvos verslo kolegijos siūlomomis studijų programomis, kurios iš tiesų šiuo metu labai paklausios: verslo procesų vadyba, turizmo ir paslaugų verslo industrija, pardavimų logistikos vadyba ir kt. Itina naudinga ir aktuali informacija Centro mokiniams – nuotolinių studijų Lietuvos verslo kolegijoje galimybių pristatymas. Dirbantiems, turintiems šeimas mokiniams tai puiki galimybė įgyti išsilavinimą. Rinkodaros skyriaus vadovė pristatė įvairias galimybes pasinaudoti mokesčio už mokslą lengvatomis: kalbėjo apie studijų stipendiją, galimybę gauti 80 proc. mokesčio už studijas finansavimą.  Su mokiniais aptarti egzaminai, kuriuos reikėtų išlaikyti stojant į vieną ar kitą studijų programą. Puiki naijiena, kad praeinamojo konkursinio balo šioje kolegijoje nėra, tad mokiniai gali įstoti mokytis net ir nelabai aukštais pažymiais baigę dvyliktą klasę. Mokinius taip pat sudomino galimybė nuo pat studijų pradžios mokytis anglų kalbos – nesvarbu, kokį kalbos lygį yra pasiekęs būsimasis studentas.  

                      Susitikimas buvo naudingas ir Suaugusiųjų bei jaunimo mokymo centrui: aptartos bendradarbiavimo su kolegija karjeros srityje, patirties nuotolinių studijų srityje pasidalijimo galimybės. 

 

Informaciją parengė

mokytoja Virginija Kvietkauskienė

2015-03-29

baigti

Kūrybinė popietė „Aš piešiu gimtinę“

Kovo 17 dieną 13. 30 val. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre AJE  „Tavo erdvė“ patalpose įvyko  kūrybinė popietė tema „Aš piešiu gimtinę“. Mokiniai į renginį rinkosi nusiteikę nutapyti nedidelį peizažą iš natūros, pasirinkdami minkštas dailės technikas, tokias kaip sangviną, kreideles, guašą.

Mokytoja Edita Bugenienė supažindino mokini... skaityti plačiau

Kovo 17 dieną 13. 30 val. Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre AJE  „Tavo erdvė“ patalpose įvyko  kūrybinė popietė tema „Aš piešiu gimtinę“. Mokiniai į renginį rinkosi nusiteikę nutapyti nedidelį peizažą iš natūros, pasirinkdami minkštas dailės technikas, tokias kaip sangviną, kreideles, guašą.

Mokytoja Edita Bugenienė supažindino mokinius su  įžymių dailininkų kūrybos ypatumais, pristatė jų dailės  kūrinius.  Mokiniams buvo pasiūlyta pasigrožėti  M. K. Čiurlionio  dailės darbų reprodukcijomis, pavartyti  albumus su žinomų dailininkų kūrybos darbais.

Dailės mokytoja R. Burbienė pasiūlė mokiniams nutapyti nesudėtingą peizažą. Mokiniai, pasirinkę aplinkos motyvą,  susidomėję piešė medį, mišką, namą, pievą...

Baigdama popietę, mokytoja Dalia Stirblienė pakvietė AJE „Tavo erdvė“  lankytojus pažiūrėti pateiktį apie Lietuvos etninių regionų tipinius peizažus.

Mokytojos paskatino mokinius ir ateityje lankytis AJE „Tavo erdvė“  organizuojamuose renginiuose, kuriuose jie galėtų patirti gerų emocijų ir džiugių akimirkų.

 Informaciją pateikė mokytojos R. Burbienė ir E. Bugenienė

2015-03-20

baigti

Minėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-erių metų sukaktis

Kovo 11-oji – viena gražiausių Lietuvos istorijos akimirkų, kurią svarbu prisiminti mums visiems. Centro bendruomenė įvairiais renginiais ir veiklomis paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-erių metų sukaktį. Jaunimo klasių mokiniams buvo pravesta įdomi integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka,, Mes kiekvienas turim savo Lietuvą‘‘. Pamokos pradžioje istorijos mokytojas A. Gedvilas pakvietė visu... skaityti plačiau

Kovo 11-oji – viena gražiausių Lietuvos istorijos akimirkų, kurią svarbu prisiminti mums visiems. Centro bendruomenė įvairiais renginiais ir veiklomis paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-erių metų sukaktį. Jaunimo klasių mokiniams buvo pravesta įdomi integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka,, Mes kiekvienas turim savo Lietuvą‘‘. Pamokos pradžioje istorijos mokytojas A. Gedvilas pakvietė visus sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. 10 jaunimo klasės mokinės deklamavo Maironio, Justino Marcinkevičiaus, Salomėjos Nėries eilėraščius apie tėvynę. Pamokoje buvo prisiminti ir aptarti svarbiausi įvykiai, nulėmę Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, peržiūrėtos mokinių ruoštos kompiuterinės pateiktys ,,25-eri Lietuvos nepriklausomybės metai‘‘. Jaunimo klasių mokiniai turėjo galimybę pamąstyti, ką reiškia gyventi laisvoje ir nepriklausomoje šalyje.

Jaunimo klasių mokiniai taip pat dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Žiedai Lietuvai‘‘. Mokiniai kartu su dailės mokytoja R. Burbiene darė spalvingus žiedus , iš kurių Centro kieme buvo sukurta graži kompozicija, simbolizuojanti 25-erius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metus. Pilietinės akcijos pabaigoje socialinė pedagogė D. Kalniškienė pakvietė jaunimo klasių mokinius į diskusiją apie vertybes. Mokiniai diskutavo apie laisvę, tėvynę, kalbėjo apie tai, kaip svarbu gyventi nepriklausomoje šalyje su mylimais žmonėmis. Į pokalbį - diskusiją ,,Ar laisvė šiandien išlieka viena iš pagrindinių vertybių? 3 G ir 9 N klasės mokinius pakvietė mokytojos A. Daugalienė ir V. Kvietkauskienė. Visus pradžiugino jaunų mamų klubo ,,Iniciatyva‘‘ kūrybinių darbų paroda ,,Skiriu Lietuvai‘‘ ir literatūrinė - muzikinė kompozicija ,,Vienas žodis - Lietuva‘‘. Centro bendruomenė aktyviai įsijungė į šventines eitynes ir kitus renginius ir pilietiškai bei vieningai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 25-erių metų sukaktį.

Informaciją pateikė

Vaiva Žekonienė ir Dainora Kalniškienė

2015-03-13

baigti

Kovo 11-osios šventė: „Ar laisvė šiandien išlieka viena iš pagrindinių vertybių?“

Tokiu klausimu 3G kl. mokiniai ir jų auklėtojos pradėjo pokalbį – diskusiją, skirtą Kovo 11-osios šventei paminėti. Pokalbis buvo tikrai įdomus, juk mokiniai tokie skirtingi – nuo aštuoniolikmečių iki per trisdešimtį perkopusių. Vieni apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metus girdėjo tik pasakojimus iš tėvų, artimųjų, kitiems – tai asmeninė patirtis, išgyventa dar paa... skaityti plačiau

Tokiu klausimu 3G kl. mokiniai ir jų auklėtojos pradėjo pokalbį – diskusiją, skirtą Kovo 11-osios šventei paminėti. Pokalbis buvo tikrai įdomus, juk mokiniai tokie skirtingi – nuo aštuoniolikmečių iki per trisdešimtį perkopusių. Vieni apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metus girdėjo tik pasakojimus iš tėvų, artimųjų, kitiems – tai asmeninė patirtis, išgyventa dar paauglystėje. Diskusiją pagyvino peržiūrėti autentiški 1990 m. įrašai apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Įdomu buvo aptarti ir šių dienų žymių žmonių – dainininkų, žurnalistų, visuomenės veikėjų – pamąstymus apie laisvę. Diskutavome apie šiandieniniam žmogui svarbias vertybes: šeimą, sveikatą, išsilavinimą...ir laisvės svarbą. 

Informaciją pateikė  3Gnt kl. auklėtoja Virginija Kvietkauskienė, 3Gn kl. auklėtoja Anžela Daugalienė

2015-03-13

baigti

Kokios profesijos šiandien paklausiausios?

Į šį klausimą jaunimo klasių mokiniams – septintokams, devintokams ir dešimtokams – padėjo atsakyti Centre karjeros užsiėmimą vedusi Kretingos darbo biržos vyriausioji specialistė Lina Paulauskienė. 7 jaunimo klasės mokiniams šis užsiėmimas buvo viena iš profesinės karjeros planavimo pamokų, skirtų susipažinimui su įvairiomis profesijomis, įvairių profesijų specialistų poreikiu &sc... skaityti plačiau

Į šį klausimą jaunimo klasių mokiniams – septintokams, devintokams ir dešimtokams – padėjo atsakyti Centre karjeros užsiėmimą vedusi Kretingos darbo biržos vyriausioji specialistė Lina Paulauskienė. 7 jaunimo klasės mokiniams šis užsiėmimas buvo viena iš profesinės karjeros planavimo pamokų, skirtų susipažinimui su įvairiomis profesijomis, įvairių profesijų specialistų poreikiu šiandien. Juk planuojant karjerą labai svarbu kalbėti ir apie  būsimos profesijos paklausą! Darbo biržos specialistė apie paklausias profesijas kalbėjo pristatydama karjeros planavimo žingsnius, su mokiniais kartu analizavo įsidarbinimo galimybių barometrą, aptarė, kas paklausu, ir kas ne Lietuvoje ir Klaipėdos apskrityje. Mokiniai turėjo puikią galimybę aptarti, kokių paklausių specialybių galima įsigyti Kretingos technologijos ir verslo mokykloje, Klaipėdos profesinėse mokyklose. Darbo biržos specialistė pristatė ir galimybes mokytis tam tikros profesijos pagal darbo biržos siūlomas programas. Viliamės, kad šis susitikimas dar vienu žingsniu priartino mokinius prie tinkamo profesijos pasirinkimo ateityje. 

Informaciją parengė mokytoja Virginija Kvietkauskienė

2015-03-13

baigti

Šimtadienio šventė

Šimtadienis... Pramoga? Šventė? Sunkus darbas? Abiturientams, tikriausiai, šventė, o rengėjams – tai sunkus darbas, reikalaujantis daug pasiruošimo, kantrybės, minčių, laisvo laiko, noro, kūrybiškumo,  draugiškumo ir, aišku, bendro darbo. Juk kiek daug reikia nuveikti tiems trečiokams gimnazistams: sugalvoti scenarijų, pagaminti kalendorių, padaryti šaržus, pusatesta... skaityti plačiau

Šimtadienis... Pramoga? Šventė? Sunkus darbas? Abiturientams, tikriausiai, šventė, o rengėjams – tai sunkus darbas, reikalaujantis daug pasiruošimo, kantrybės, minčių, laisvo laiko, noro, kūrybiškumo,  draugiškumo ir, aišku, bendro darbo. Juk kiek daug reikia nuveikti tiems trečiokams gimnazistams: sugalvoti scenarijų, pagaminti kalendorių, padaryti šaržus, pusatestačius, suvienyti klasę, papuošti salę ir t.t. Ir dar ... pasiruošti taip, kad visiems būtų smagu! Kai jau praūžė ta diena, trečios gimnazijos klasės mokiniai drąsiai gali pasakyti: „Mums pavyko!“.

Šimtadienio šventė, vykusi Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre vasario 27 d., buvo tikrai šauni, šmaikšti ir sukėlė daug gerų emocijų. Buvo inscenizuotas teismo posėdis, kaltinimus abiturientams skaitė tikras teisėjas Marius, jam talkino advokatė Neringa. Visus nesustodamas ramino ir prisiekti ranką padėjus ant ... prancūzų kalbos žodyno reikalavo teismo sekretorius Evaldas. Uoliai triūsė policininkės Jurinta ir Lina – joms teko patikrinti tiek daug ketvirtokų gimnazistų, jų auklėtojas, įnešti į teismo salę bylų įkalčius. Nė vienas neliko nenufotografuotas prie belangės – dėkojame Giedriui. Smagu, kad laiko šventei ruošti rado ir kiti trečiokai gimnazistai: Rasa N., Rima, Rasa J.-B., Žilvinas, Karolis.

 

Informaciją pateikė 3Gn kl. auklėtoja Anžela Daugalienė,

3Gnt kl. auklėtoja Virginija Kvietkauskienė

2015-03-06

baigti
Pamokų laikas

Jaunimo klasėms

1. 08.30 - 09.15

2. 09.25 - 10.10

3. 10.20 - 11.05

4. 11.15 - 12.00

5. 12.30 - 13.15

6. 13.25 - 14.10

7. 14.20 - 15.05

Suaugusiųjų klasėms

0. 16.40 - 17.25

1. 17.30 - 18.15

2. 18.20 - 19.05

3. 19.10 - 19.55

4. 20.00 - 20.45

5. 20.50 - 21.35

Grupinės konsultacijos neakivaizdinei grupei ir neakivaizdinėms klasėms

1. 14.00 – 14.45

2. 14.50 – 15.35

3. 15.45 – 16.30

4. 16.40 – 17.25

5. 17.30 – 18.15

6. 18.20 – 19.05

7. 19.10 – 19.55

8. 20.00 – 20.45

Mes Facebook'e

Darbuotojų poreikis

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra

Ugdymas karjerai